Duurzame inzetbaarheid

Aanbod

Individuele coaching
In veiligheid met een deskundige eerlijk en oprecht naar jezelf kijken, flexibeler worden in je eigen perspectieven. Daarmee meer (handelings)mogelijkheden krijgen én jezelf waarderen. Voorbeelden van vragen die gesteld worden: ik vind het lastig om nee te zeggen, ik wil grenzen beter aangeven, ik moet keuzes maken, en nu....? Ik wil zorgen voor een goede balans tussen werk en privé. Dan kan individuele coaching helpen.

Inschrijven van coaching kan via het opleidingsportaal en via de academie website.

Intervisie
AOIS en jonge specialisten krijgen (meer) zicht op eigen patronen en kwetsbaarheden. Ze ondervinden dat het mogelijk is meer op gemak te zijn met hun ongemak en daardoor nog betere dokters te worden. Een dokter die goed voor zichzelf zorgt en daarmee ook een goede dokter is voor zijn patiënten. Persoonlijke ontwikkeling en dagelijkse, werk gerelateerde problemen worden in een veilige setting besproken. Onder leiding van twee begeleiders vinden, na een individueel intakegesprek, zeven groepsbijeenkomsten plaats waar persoonlijke effectiviteit, individuele ervaringen, stressmanagement en casuïstiek aan de orde komt. Intervisie kan ook gewoon prettig zijn: ‘Het is een plek waar je niet hoeft te presteren, jezelf kunt zijn en waarbij je weet dat alles wat besproken wordt, vertrouwelijk zal worden behandeld. Je leert van anderen en vindt (h)erkenning’. Maatwerk voor vakgroepen is mogelijk.

Neem voor meer informatie contact op met Kim van de Kant (kim.vande.kant@mumc.nl), of via bovenstaande contact gegevens.

Mindfulness Training
Het menselijk brein kenmerkt zich als ‘wandering and judging mind’. In ons hoofd is er een voortdurend verschil tussen wat er is, en dat wat we vinden / willen dat er zou móeten zijn. Deze ‘automatische-piloot’ gedachten verlopen via default breinverbindingen en kunnen leiden tot neerslachtigheid, overspanning en burn out. Mindfulness beoefening (een mix van boeddhistische en westerse psychologie) biedt, naast kennis en inzicht, vaardigheden die leiden tot neuroplasticiteit waardoor deze default breinverbindingen worden verlegd. Wetenschappelijk onderzoek leert dat we hierdoor effectiever en efficiënter kunnen functioneren, de kwaliteit van zorg verbetert en zorgverlener én patiënt meer tevreden zijn. Na een kennismakingsworkshop volgt een speciaal voor gezondheidszorgprofessionals ontwikkeld mindfulnessprogramma, bestaande uit zes opeenvolgende wekelijkse sessies van één uur. Mindfulness kan gevolgd worden in het kader van discipline overstijgend onderwijs.

Neem voor meer informatie contact op met Lou Steens (lou.steens@mumc.nl), of via bovenstaande contact gegevens.

Trainingen
Het is ook mogelijk trainingen volgen, bijvoorbeeld met het oog op het voorkomen van burn-outs. Wat zijn de symptomen? Hoe herken je ze? Bij jezelf, bij collega’s? Wat kun je doen? Maar wij bieden ook trainingen aan op het vlak van cultuurinterventies: welke cultuur heerst er op onze afdeling? Hoe kunnen we die bijsturen als dat nodig mocht zijn? Bij elke training gaat het steeds om maatwerk: wat is de specifieke behoefte?

Neem voor meer informatie contact op met Kim van de Kant (kim.vande.kant@mumc.nl), of via bovenstaande contact gegevens.

Vertrouwenspersoon AIOS
Naast algemene vertrouwenspersonen kent het MUMC+ ook een vertrouwenspersoon speciaal voor AIOS. Het is een onafhankelijk persoon waarmee vertrouwelijk over je opleidingssituatie gesproken kan worden.

Voor meer informatie klik hier