Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Agenda

3-daagse cursus “Klinische predictiemodellen, theorie en praktijk”

8, 9 en 10 juni 2020

Op 8, 9 en 10 juni 2020 vindt de 3-daagse cursus “Klinische predictiemodellen, theorie en praktijk” plaats in het Van der Valk Hotel Maastricht.

Op 8, 9 en 10 juni vindt de 3-daagse cursus “Klinische predictiemodellen, theorie en praktijk” plaats in het Van der Valk Hotel Maastricht.

In de cursus wordt getracht de cursist een kritische houding bij te brengen ten aanzien van predictiemodellen voor de klinische praktijk. Daarvoor is het nodig dat alle ontwikkelingsstappen worden doorgenomen. Het proces begint bij formuleren van een of meer potentiële toepassingen van een te ontwikkelen model. Volgende stap is het vergaren van de benodigde data, door eigen dataverzameling of door gebruikmaking van een bestaande dataset.
Belangrijke vragen daarbij zijn: welke predictoren wil ik in het model brengen? Hoe groot moet mijn steekproef zijn? Wat doe ik met ontbrekende waarden? Dan volgt de ontwikkeling en interne validatie van het model. Vragen die daar bij aan de orde komen zijn: welke analytische methode kan ik het best toepassen? Wat is bootstrapping? Wat is shrinkage? Wat is het verschil tussen discriminatie en calibratie?

Voor het uittesten van een eenmaal ontwikkeld predictiemodel in een nieuwe patiëntengroep (externe validatie) is ook weer een goede dataset nodig. Vragen die bij externe validatie gaan spelen zijn: hoe druk ik de performance nu uit? Wat kan ik doen als de performance tegenvalt? Als een predictiemodel de voorgaande hordes heeft genomen dient nog te worden bekeken of het model daadwerkelijk kan bijdragen aan een betere prognose voor de patiënt, efficiëntere zorg, of andere beoogde uitkomsten. Hiervoor zijn ook weer verschillende designopties voorhanden.

Alle praktijkopdrachten worden uitgevoerd in SPSS. Desgewenst kunnen cursisten ook in R werken.

Voor meer informatie, kijk op: www.klinischepredictiemodellen.nl

 

Sluit de enquête