18 december 2020

The Future is now! visie op zorg vanuit de (jonge) specialist en de verzekeraar

 13e OOR ZON symposium volledig digitaal met maximaal 100 deelnemers

Tijd: 10u00-13u15


COVID-19 heeft bewezen dat interprofessioneel samenwerken mogelijk is! De noodzaak en de behoefte aan samenwerking over de muren van de keten van de 1-2-3e lijn is alleen maar toegenomen, ook in relatie tot de opleiding. Om deze interprofessionele samenwerking structureel te realiseren, is het verbreden en verdiepen van kennis in andere vakgebieden noodzakelijk. We moeten ‘stretchen’!

 Tijdens het 13e OORZON symposium zijn onderwerpen zoals de visie op zorg en de toekomstige dokter, de toekomstige interprofessionele samenwerking, kansen en uitdagingen van netwerkgeneeskunde, opmerkelijke leermomenten, maar ook nieuwe vormen van zorgverlening interessante aspecten om te beredeneren.
 
Tijdens de interactieve sessies zullen de deelnemers uitgenodigd, en soms ook uitgedaagd, worden om de zorgvisie mee vorm te geven, vanuit de opleiding.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan de organisatie van zorg vanuit zorgverzekeraarsperspectief, en hoe de opleiding daaraan input kan verlenen.

 LEERDOELEN SYMPOSIUM:

Het symposium is in het bijzonder interessant voor A(N)IOSSEN, opleiders en supervisoren. Je leert onder andere om:

- Out-of-the box te kijken naar je eigen specialisme en de vakgebieden om je heen;
- Je bewust te worden van de (totaal) andere manier van werken, en de bedoeling van werk, van inhoudsdeskundigen in & naast jouw netwerk;
- Netwerken te organiseren met de juiste inzichten over samenwerking;
- Leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen.

 OPBRENGST SYMPOSIUM:

De input van dit symposium zal gebruikt worden om de regionale opleidingsplannen (generiek deel) aan te vullen v.w.b. de competenties inzake interprofessionele samenwerking. Dit is in het bijzonder interessant voor AIOS die competentiegerichte uitdagingen binnen het eigen discipline ( van 0e lijn tot super specialistische zorg) in kaart willen brengen en dit in hun eigen IOP aanpassen/vastleggen.

Bekijk hier het volledige dagprogramma en vul het inschrijfformulier in voor aanmelding.

Het secretariaat OOR ZON bureau is tijdens kantooruren telefonisch te bereiken op: 043-3877577

poster oor zon symposium 2020