18 januari 2018

Onderwijsdag Convenant Veilig Toepassing Medische technologie

Aan de AIOS van het MUMC+ en in de OORZON,

Medisch Specialisten hebben een essentiële rol in het veilig toepassen van medische technologie, vooral als gebruiker en inhoudsdeskundige. Om rolverdeling , verantwoordelijkheden en processen op dit gebied te beschrijven en te verbeteren is in 2011 tussen de Federatie, NFU, NVZ en diverse beroepsverenigingen, waaronder de NVKF, een convenant gesloten (zie https://www.vmszorg.nl/medische-technologie/convenant-medische-technologie/). Sinds 2016 wordt op naleving toegezien door de IGZ.

Klinisch fysici hebben hierin een belangrijke rol, en daarom organiseert het opleidingscluster Klinische Fysica Zuid-Oost Nederland (KF-ZON) een opleidingsdag over dit onderwerp.

KF-ZON wil ook de AIOS uit OOR-ZON uitnodigen van deze onderwijsdag gebruik te maken.
Save-the-date: 18 januari 2018 in het MUMC+, zie verder het bijgevoegde programma.

Deelname is gratis, maar wel graag aanmelden op het in de uitnodiging gemelde e-mailadres (e.gommer@mumc.nl)