16 december 2020

Pluslunch 'Digitaal presenteren'

De Pluslunch van 16 december 2020 gaat digitaal!

N.a.v. de ontwikkelingen rondom COVID-19 zal de Pluslunch van 16 december 2020 digitaal gaan plaatsvinden middels een live stream in MS Teams.

De Pluslunch zal plaatsvinden van 12.00-13.00 uur en is via onderstaande link te volgen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM0ZTQwMDMtYjg1My00YTIyLTg2ZmQtZjVlNjAyODc3MmU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208273b66-2210-40cd-8b20-5cf6cddc279a%22%2c%22Oid%22%3a%224e99539b-662b-43cd-80b7-b2e440942cef%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

De Pluslunch is een maandelijks onderwijsmoment voor alle artsen (niet) in opleiding binnen het MUMC+. Deze Pluslunch staat in het teken van ‘Digitaal presenteren' waarbij Christina Markanastasakis, Projectleider Teaching Innovations/ Academic English Tutor Universiteit Maastricht, een presentatie zal geven.

Aangezien het onderwijs op artsen niveau gegeven wordt, zijn coassistenten, semi-artsen, stafleden en andere MUMC-medewerkers voor wie de onderwerpen relevant en/of interessant zijn, ook van harte welkom.

Wij willen jullie vragen om deze uitnodiging naar alle betrokkenen binnen jullie vakgroep te verspreiden.