27 november 2017

Praktijkdag Verpleegkundige Vervolgopleidingen

WAT KUNT U VERWACHTEN?
De praktijkdag 2017 wordt ingeleid door drs. Linda Luchtman, onderwijskundige en gespecialiseerd
in het brein in relatie tot het leren zelf.

BEGELEIDING MET HET BREIN IN HET ACHTERHOOFD
In een interactieve presentatie zal Linda Luchtman ingaan op hoe kennis van het brein extra
handvatten kan bieden om het leren van de student tijdens hun werk te stimuleren en ondersteunen.
Hierbij wordt telkens gefocust op een andere fase in het begeleidingsproces:

• de fase waarin de student zich oriënteert
• de fase waarin de werkbegeleider demonstreert
• de fase waarin de student zelf aan de slag gaat
• de fase waarin de student evalueert en reflecteert

Daarna bieden we een tweetal workshops met als doel de student (nog meer) ‘in de leerstand’
te krijgen.

DE WORKSHOPS:

Workshop 1:
”het stimuleren van een growth mindset”
• Wat is een growth mindset?
• Werk ik als werk/praktijkbegeleider vanuit een growth mindset of zit ik toch meer in
een fixed mindset en hoe kan ik een growth mindset bij mijn studenten stimuleren?

Growth mindset
De mensen die hier achter staan – of met deze mindset rondlopen – hebben de overtuiging
dat je capaciteiten kunt ontwikkelen (Murphy, 2008). Al hoewel iedereen op een eigen tempo
ontwikkelt, is iedereen met de juiste begeleiding en overtuiging in staat zijn of haar
capaciteiten te vergroten.
Fixed Mindset
De mensen die hier achter staan – of met deze mindset rondlopen – hebben de overtuiging
dat capaciteiten vast staan (Murphy, 2008). Op het moment dat je ergens succes in hebt, dan
heb je daar talent voor. Dingen waar je minder goed in bent probeer je te vermijden: op die
manier maak je geen fouten en krijg je geen negatieve feedback (Walters, 2015).

Workshop 2: ”het stimuleren van de intrinsieke motivatie”
Er wordt ingegaan op de drie pijlers van intrinsieke motivatie. Door het uitwisselen van eigen
ervaringen en een activerende werkvorm worden de drie pijlers omgezet naar praktische
handvatten. Hoe de pijlers van intrinsieke motivatie bewust ingebouwd kunnen worden in het
leer- begeleidingsproces van de student.

Neem uw smartphone mee, we werken o.a. met digitale werkvormen.

Klik hier voor het programma en het inschrijfformulier.