11 oktober 2019

RGS instellingsvisitatie

De Instellingsvisitatie Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) richt zich op dat deel van de opleidingserkenning dat geldt voor alle medisch specialistische vervolgopleidingen binnen één instelling. Deze nieuwe wijze van visiteren is onderdeel van de modernisering van het toezicht door de RGS op de medisch specialistische vervolgopleidingen. Certificering na een Instellingsvisitatie toont aan dat de RGS een gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat de Raad van Bestuur als eindverantwoordelijke samen met de COC in een verzwaarde rol, de Academie Medische Vervolgopleidingen, de opleidingsvakgroepen en de AIOS  het interne kwaliteitstoezicht op de opleiding overstijgende processen van de medisch specialistische vervolgopleidingen goed op orde hebben. Sinds de start van Instellingsvisitaties RGS in september 2017, hebben in totaal 21 instellingen zich aangemeld hiervoor. Het MUMC+ wordt op vrijdag 11 oktober 2019 voor het eerst RGS instellingsbreed gevisiteerd. De gehele dag zullen er gesprekken plaatsvinden met een afvaardiging van bovengenoemde actoren betrokken bij de medische vervolgopleidingen. Het is de bedoeling dat instellingen die gecertificeerd worden in de toekomst naar de nieuwe systematiek van het CGS kunnen doorstromen. Deze vorm van visiteren is ook een opmaat voor het op termijn invoeren van regionale opleidingsvisitaties en voor een gewijzigde RGS erkennings en toezicht systematiek bij de opleidingsvisitaties van alle medisch specialismen.