Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Abstract call AAV & COCM Wetenschapsdag 2019

Op woensdag 3 april 2019 wordt voor de 8e keer de wetenschapsdag voor AIOS en arts-onderzoekers gehouden tussen 11.30-14.00 uur op het Terras, niveau 4.
AIOS en arts onderzoekers worden in de gelegenheid gesteld middels een posterpresentatie hun wetenschappelijk onderzoek toe te lichten. Een jury beoordeelt het geheel en er wordt €1000,- aan prijzengeld aan verbonden.

Op woensdag 3 april 2019 wordt voor de 8e keer de wetenschapsdag voor AIOS en arts-onderzoekers gehouden tussen 11.30-14.00 uur op het Terras, niveau 4.

Zoals in voorgaande jaren ligt ook dit keer het initiatief bij de Centrale Opleidingscommissie in samenwerking met de AAV (arts assistentenvereniging).

AIOS en arts onderzoekers worden in de gelegenheid gesteld middels een posterpresentatie hun wetenschappelijk onderzoek toe te lichten. Een jury beoordeelt het geheel en er wordt €1000,- aan prijzengeld aan verbonden.
Dr. Helen Mertens zal namens de Raad van Bestuur de aanwezigen verwelkomen. 

Het wordt evenals vorig jaar een laagdrempelig evenement dat tot maximaal 14.00 uur duurt. Omdat qua tijdstip de lunchpauze gebruikt wordt, zullen de deelnemers nauwelijks afwezig zijn in de kliniek.
Ook worden er hapjes en drankjes geserveerd.

Let op: het indienen van je abstract kan tot 20 februari 2019 via wetenschapsdag2019@gmail.com

Aan de opleiders het verzoek uw AIOS/arts onderzoekers te stimuleren hieraan deel te nemen en vrij te plannen, zodat ook dit jaar de wetenschapsmiddag een succesvol evenement wordt.

Hartelijke groet,

Namens de Centrale OpleidingsCommissie i.s.m. de AAV

Prof. Dr. M. de Haan
Voorzitter Centrale OpleidingsCommissie Maastricht UMC+

Sluit de enquête