7 januari 2019

Benoeming vertrouwenspersoon medische vervolgopleidingen

Dr. Kim van de Kant
Het bestuur Centrale Opleidingscommissie MUMC+ maakt kenbaar dat in haar bestuursvergadering d.d. 13 december 2018 Dr. Kim van de Kant benoemd is als nieuwe vertrouwenspersoon voor medische vervolgopleidingen.

​Kim van de Kant is als opleidingsadviseur aangesteld bij de Academie Medische Vervolgopleidingen en zal drs. Karsten van Loon opvolgen in deze functie. De vertrouwenspersoon voor AIOS heeft een adviserende/ superviserende rol t.a.v. kwesties of problemen die de medische vervolgopleidingen betreffen zoals:

  • het geven van advies en informatie aan arts-assistenten bij opleidingsgeschillen tussen AIOS en opleider en/of opleidingsteam;
  • het voeren van gesprekken met arts-assistenten en leden van de opleidingsgroep of andere medewerkers om de door AIOS ingebrachte kwesties welke de opleiding bedreigen tot een oplossing te brengen;
  • het benutten van mogelijkheden tot overeenstemming te komen met partijen door het voeren van besprekingen, ondersteunen bij geschillen, het bereiken van compromissen via mediation;
  • het geven van advies en informatie aan het DBCOC met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de gegevens die hieraan ten grondslag liggen.

Afspraken met Kim van de Kant kunnen gemaakt worden via het secretariaat Academie Medische Vervolgopleidingen: tel 043-3877577 of per email: vertrouwenspersoon.medischevervolgopleidingen@mumc.nl of kim.vande.kant@mumc.nl

Wij wensen Kim succes met haar nieuwe functie!

Centrale Opleidingscommissie MUMC+