Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Berichtgeving benoeming Prof. Pim Teunissen

Prof. dr. Pim Teunissen is per 1 september 2020 benoemd tot wetenschappelijk directeur en onderzoeksdirecteur van SHE, de School of Health Professions Education van Maastricht University. Hij volgt prof. dr. Cees van der Vleuten op die in 2023 met pensioen gaat en prof. dr. Jeroen van Merrienboer als onderzoeksdirecteur van SHE.

Prof. dr. Pim Teunissen is per 1 september 2020
benoemd tot wetenschappelijk directeur en onderzoeksdirecteur van SHE, de
School of Health Professions Education van Maastricht University. Hij volgt
prof. dr. Cees van der Vleuten op die in 2023 met pensioen gaat en prof. dr.
Jeroen van Merrienboer als onderzoeksdirecteur van SHE.


De benoeming van Pim Teunissen is voor een reguliere periode van 6 jaar.
Naast zijn rol als wetenschappelijk- en onderzoeksdirecteur van SHE, zal hij
ook zijn werk als medisch specialist in de Verloskunde en Gynaecologie
voortzetten en vanaf 1 december 2020 in deze functie bij het Maastricht
UMC+ beginnen.

Pim Teunissen heeft sinds 2008 een onderzoek aanstelling bij de Universiteit
Maastricht. Naast zijn onderzoek werkte hij als medisch specialist bij de
afdeling Verloskunde en Gynaecologie aan het Amsterdam UMC. In 2009 promoveerde
hij aan de Vrije Universiteit op het onderwerp 'Workplace learning in
postgraduate medical education'. Zijn onderzoeksactiviteiten bestrijken
onderwijs en (werkplek)leren in verschillende fasen van diverse opleidingen
binnen de gezondheidszorg. Pim Teunissen is sinds 2017 hoogleraar
'werkplekleren in de gezondheidszorg' bij SHE, School of Health Professions Education.

Sluit de enquête