Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Informatie coronavirus

Het Maastricht UMC+ treft momenteel maatregelen om een verdere uitbraak van het COVID-19 virus te voorkomen en de beschikbaarheid van zorgpersoneel te maximeren. Op deze pagina vind je informatie over de laatste maatregelen.

06 april 2020

Beste specialisten,

Velen van jullie hebben aangegeven zich in te willen zetten voor extra ondersteuning in de Covid-19 zorg. Hartstikke fijn!

Voordat je gevraagd wordt om ingezet te worden en eventueel aanvullend getraind, willen we je attenderen op informatie om je alvast te kunnen voorbereiden.

Hieronder volgen tips met verwijzingen naar informatiebronnen. Vooral bedoeld als handreiking: kijk vooral wat aansluit bij de eigen informatiebehoefte voor nu.

Mocht je zelf iets tegen komen dan houden we ons aanbevolen!

Heel veel succes toegewenst,
MUMC+ Academie Medische Vervolgopleidingen

Het document vind je hier:

18 maart 2020

Universiteitsbibliotheek en het Corona-virus
Vanaf maandag 16 maart zijn de UM-gebouwen, inclusief alle locaties van de Universiteitsbibliotheek (tevens de medische bibliotheek van het MUMC+) gesloten voor studenten, alsmede onderzoekers, docenten en staf van UM / MUMC+. Dienstverlening vindt online plaats. 
Voor medewerkers die hierdoor met hun onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in problemen komen, is er op aanvraag een offline dienstverlening op afspraak te maken via Ask your Librarian: https://umlib.nl/ayl. Check daarvoor ook de Online Library met updates over de dienstverlening: https://library.maastrichtuniversity.nl/.

09 maart 2020

Verpleegkundig vervolgonderwijs
Het Maastricht UMC+ treft momenteel maatregelen om een verdere uitbraak van het COVID-19 virus te voorkomen en de beschikbaarheid van zorgpersoneel te maximeren. Gelet hierop is besloten het verpleegkundig vervolgonderwijs tot 5 april 2020 te annuleren. Per opleiding zal er bekeken worden wat de impact is en zal een plan van aanpak gemaakt worden. Tevens verzoeken we studenten dringend om de geannuleerde lessen niet opnieuw te plannen. 

Hieronder vind je meer informatie. 

Sluit de enquête