22 september 2017

Jaarverslag 2016 Centrale Opleidingscommissie MUMC+

Bijgaand het jaarverslag centrale opleidingscommissie Maastricht UMC+ 2016.
De wereld van de Medische Vervolgopleidingen is voortdurend in beweging, waarbij organisatorische en praktische uitdagingen elkaar in rap tempo opvolgen. Het achter ons liggende jaar was daar geen uitzondering op. Enerzijds zijn de regels verder aangescherpt, anderzijds werden projecten zoals het horizontaal e/o verticaal visiteren op een laag/lager pitje gezet en blijft individualisering van de opleiding een punt van aandacht. Gelukkig heeft de interne kwaliteitscyclus binnen het Maastricht UMC+ vaste grond onder de voeten gekregen, waardoor de COCM haar regisseursrol met betrekking tot het handhaven en bevorderen van een optimaal en veilig opleidingsklimaat kan waarmaken. De verkregen informatie stelt de COCM in staat problemen tijdig op te sporen en opleidingen specifieke hulp aan te kunnen bieden.
Om overzicht te houden op alle 27 medische vervolgopleidingen binnen het Maastricht UMC+ wordt een kwaliteits-dashboard, de zogenaamde ‘Maastrix’ ingericht. Door dit dashboard zal de COCM op afzienbare termijn met één oogopslag de globale, maar ook specifieke kwaliteit van iedere opleiding kunnen beoordelen. In lijn met de toenemende regionalisering van de medische opleidingen, zal, na lokale implementatie worden nagegaan of ‘Maastrix’ ook OOR-ZON breed kan worden ingevoerd.De gevolgen van het krimpend aantal arts-assistenten hebben in 2016 hun schaduw vooruit geworpen. Niet alleen op de werkvloer maar voor de opleidingen zal deze ontwikkeling consequenties hebben. Bij het zoeken naar oplossingen zal men inventief moeten zijn waarbij ook mogelijkheden zoals samenwerking met andere opleidingen dienen te worden overwogen. Als advies en overlegorgaan blijft de COCM graag op de hoogte van gevonden oplossingen zodat deze met elkaar gedeeld kunnen worden.

Prof. dr. Michiel de Haan, voorzitter COCM