Nieuwe pilot: het aanbieden van EPA LZ-FO-6 voor reguliere afdelingen

EPA LZ-FO-6

De MUMC+ Academie heeft de afgelopen maanden een pilot gedaan, waarin de EPA LZ-FO-6 ‘Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies’ aangeboden is voor reguliere afdelingen. Deze EPA wordt vanaf januari 2024 ook voor externe deelnemers aangeboden.

Wat houdt de EPA in?

Deze EPA betreft het zorg verlenen aan een zorgvrager op een verpleegafdeling met het risico op instabiele (vitale) functies. Vitale functies worden geobserveerd en/of gemonitord m.b.v. de ABCDE-methodiek. Zo mogelijk worden in overleg met de arts passende interventies ingezet. Deze zijn gericht op intensivering van monitoring en/of ondersteunen van vitale functies. De zorgvrager reageert adequaat op de toegepaste interventies waardoor de toestand van de zorgvrager stabiliseert óf bij onvoldoende verbetering wordt de zorgvrager bewaakt en behandeld tot overplaatsing (CZO flexlevel, 2022).

Ten Cate (2005)
Bron: CZO Flex Level (2022).
Doel

Middels theorie-onderwijs gericht op verdieping in meerdere orgaansystemen (respiratie, circulatie en neurologie) én opdrachten in de praktijk, krijg je de kans om je klinische blik te verbreden én de vitaal bedreigde patiënt nog sneller te leren herkennen.

Afronding

Deze EPA rond je niet af middels een theorie toets maar krijg je toevertrouwd middels het verzamelen van bewijslast op de werkvloer! Denk hierbij aan bijvoorbeeld het houden van een casusbespreking, het verzamelen van observaties en feedback of het maken van een reflectie verslag.

Lessons learnt

De lessons learnt vanuit deze pilot zijn dat de begeleiding en bekwaamverklaring op reguliere verpleegafdelingen, waarbij de medewerkers volledig inzetbaar zijn, aandacht en tijd vragen qua inrichting. Dit maakt dat bij wijze van spreken, ‘morgen’ starten niet mogelijk is aangezien de praktijkleerplaats voorbereid dient te worden.

Nieuwsgierig geworden en benieuwd hoe we dit in het MUMC+ hebben gedaan? Mail naar ec.van.asselt@mumc.nl.

CZO-flexlevel. (2022). LZ-FO-6 Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies. Opgehaald van https://www.czoflexlevel.nl/wp-content/uploads/2022/12/LZ-FO-6.pdf.

CZO-flexlevel. (2022). Begeleiden, toetsen en bekwaamverklaren. Opgehaald van https://www.czoflexlevel.nl/begeleiden-toetsen-en-bekwaam-verklaren/.

Sluit de enquête