Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Oproep kandidaten VNVA Corrie Hermannprijs 2023

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) stimuleert de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkeling van seksespecifieke geneeskunde en beoogt de positie van de vrouwelijke arts te versterken.

Jaarlijks kent de VNVA de Corrie Hermannprijs toe aan een vrouwelijke arts die met haar inzet en resultaten een bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van de VNVA. Tevens kunnen vrouwen die het doctoraal of het bachelorexamen in een andere richting dan geneeskunde hebben afgelegd en werkzaam zijn in de Nederlandse gezondheidszorg in aanmerking komen voor de Corrie Hermannprijs. 
Graag attendeer ik u op de mogelijkheid potentiële kandidaten voor deze prijs aan ons bekend te maken. 

Heeft u in uw opleidingsziekenhuis een vrouwelijke arts, die 
•    wetenschappelijk actief is op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg?
•    wetenschappelijke resultaten weet te vertalen naar maatschappelijke relevantie?
•    aandacht heeft voor seksegebonden aspecten in haar werk of nevenfuncties?
•    baanbrekend, grensverleggend en/of inspirerend is?
•    zich inzet voor de zichtbaarheid van vrouwelijke artsen in wetenschap, beleid en/of bestuur?

De Commissie Corrie Hermannprijs vraagt een onderbouwing van de kandidatuur in de vorm van een aanbiedingsbrief met daarin opgenomen een beschrijving van de relevante activiteiten van de kandidate en aangehecht CV (zie ook www.vnva.nl). U kunt dit per email versturen naar vnvamail@vnva.nl
Uw reactie dient binnen te zijn vóór 1 september 2022. 

In afwachting van uw reactie, 
met vriendelijke groet, 

Prof. Dr. A. Maas, cardioloog 
Voorzitter commissie Corrie Hermannprijs

Sluit de enquête