Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Oproep kandidaten VNVA Essayprijs 2019

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) behartigt de belangen van vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. De VNVA kent tweejaarlijks de VNVA Corrie Hermannprijs toe aan een vrouwelijke arts die met haar inzet en resultaten een bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van de VNVA.

L.S.,
De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) behartigt de belangen van vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. De VNVA kent tweejaarlijks de VNVA Corrie Hermannprijs toe aan een vrouwelijke arts die met haar inzet en resultaten een bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van de VNVA.

Maar er is meer ..... De VNVA daagt vrouwelijke artsen uit mee te dingen naar de VNVA Essayprijs.
De VNVA kent jaarlijks de Essayprijs toe aan een vrouwelijke arts die goed kan schrijven over een maatschappelijk, actueel en/of genderspecifiek thema. Een ansichtkaart is bijgevoegd. Doel van het uitreiken van de Essayprijs is om stil te staan bij ons artsenvak, ongeacht discipline of specialisatie. Thema voor de VNVA Essayprijs 2019: 100 jaar actief Vrouwenkiesrecht.

Graag attendeer ik u op de mogelijkheid om de VNVA Essayprijs onder de aandacht te brengen van potentiële kandidaten voor deze prijs. Criteria:

  •  Een Nederlandse tekst geschikt voor alle collega's bestaande uit maximaal 1500-2000 woorden
  • Het type essay kan uiteenlopen van een opiniërend, maatschappelijk relevant, genderspecifiek thema, tot casuïstiek of een overzicht van een onderzoeksgebied. Een wetenschappelijke element mag, maar is niet noodzakelijk.
  • Een bestaande publicatie insturen, is niet mogelijk.
  • Insturen essay inclusief naam, functie en contactgegevens naar vnvamail@vnva.nl.uiterlijk 31 juli 2019.

In september worden de essays beoordeeld door een professionele en onafhankelijke jury bestaande uit een arts en voormalig VNVA voorzitter, een student en een commissielid. Eind september ontvangen de deelnemers bericht over een eventuele nominatie. Tijdens het VNVA najaarssymposium wordt de Essayprijs uitgereikt en wordt de winnaar in de gelegenheid gesteld een korte presentatie te geven. De Essayprijs bestaat uit een platform voor het essay en vrij te besteden cheque.
Ansichtkaarten om collega's op de hoogte te brengen van de VNVA Essayprijs kunnen worden opgevraagd via vnvamail@vnva.nl of u kunt de bijgevoegde ansichtkaart met deze brief onder de aandacht brengen.

Met vriendelijke groet,
Wybrith Cnossen, Voorzitter commissie Essayprijs

Sluit de enquête