27 juni 2018

Pluslunch wil wij-gevoel bij arts-assistenten stimuleren

Voor het officiële artikel verwijs ik naar het personeelsmagazine HECHT.