Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

'Plustraject' voor AIOS

De Raad van Bestuur Maastricht UMC+ biedt het komend jaar weer een selecte groep AIOS de mogelijkheid zich te verdiepen in bepaalde modules afkomstig uit het masterprogramma “Healthcare Policy, Innovation and Management”. Deze worden voor 4 geschikte AIOS door de Raad van Bestuur gefinancierd in het kader van de “Plus-traject” beurzen.

Zoals bekend is doelmatigheid van zorg door de Raad van Bestuur Maastricht UMC+ als profielkenmerk voor de medische vervolgopleidingen gekozen. Doelmatigheid van zorg is heden ten dagen een belangrijk actueel thema waaraan ook binnen de beroepsverenigingen veel aandacht geschonken wordt. Binnen MUMC+ worden verschillende activiteiten ondernomen om het actuele thema (verder) te borgen binnen de medische vervolgopleidingen. Een aantal van u is wellicht bekend met het discipline overstijgend onderwijs, de interne ondersteuning t.b.v. het uitvoeren en opzetten van doelmatigheidsinitiatieven en andere diverse lokale, regionale en landelijke initiatieven. De profilering heeft tevens tot doel de aios meer ervaring te laten opdoen met de algemene competenties zoals bijvoorbeeld samenwerken, organiseren en management. Competenties die alsmaar belangrijker worden voor de toekomstige medisch specialist.

De Raad van Bestuur MUMC+ biedt aan een selecte groep aios de mogelijkheid zich te verdiepen in bepaalde modules afkomstig uit het masterprogramma “Healthcare Policy, Innovation and Management”. Deze worden voor 4 geschikte aios door de Raad van Bestuur gefinancierd in het kader van de “plus-traject” beurzen.

Bent u van mening dat één (of meerdere) van uw aios in de gelegenheid gesteld moeten worden hun individuele profilering aan de hand van het actuele thema ‘Doelmatigheid van zorg’ verder uit te bouwen? En herkent u binnen uw afdeling aios met een bijzondere belangstelling voor organisatie en management en ondersteunt u graag hun individuele leerdoelen? In dat geval kunt u deze aios wijzen op de mogelijkheid zich aan te melden voor dit zogenaamde ‘plus-traject’.

De aios dient dan te voldoen aan de voorwaarden zoals in de aanmeldingsformulier aangegeven. De opleider zal de aios een aanbevelingsbrief en toestemmingsbrief geven, te weten dat deelname van een geselecteerde aios aan dit traject betekent dat hij/zij gedurende acht weken één dag verplicht onderwijs heeft, en dus niet op de werkvloer aanwezig kan zijn. Aanmelden kan tot 5 december a.s.!

In de hoop u van voldoende informatie te hebben voorzien,

Met hoogachting,
Prof. dr. Walther van Mook, Directeur Academie Medische Vervolgopleidingen

 

Sluit de enquête