28 november 2019

Plustraject voor AIOS

Het MUMC+ wil vanuit haar strategie voor de toekomst meer verbinding maken tussen beleid, praktijk, onderzoek en opleiding. Daartoe worden diverse thema’s en maatschappelijk relevante vraagstukken zoals doelmatigheid van zorg, duurzame inzetbaarheid van werknemers en positieve gezondheid voortdurende geagendeerd. De inzet van deze maatschappelijke thema’s in de zorg eisen belangrijke vaardigheden en discipline overstijgende competenties van de toekomstige professional. Hierbij kan gedacht worden aan medisch handelen, kennis en wetenschap, management, organisatie, samenwerken, communicatie, professionaliteit en maatschappelijk handelen.

Kent u een AIOS met meer dan gemiddelde belangstelling voor maatschappelijk relevante thema’s en het trainen van deze competenties? Dan kan deze wellicht deelnemen aan één van de onderwijsmodulen die worden aangeboden door de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van Maastricht University.

Samen met de MUMC+ Academie Medische Vervolgopleidingen, en gelinkt aan de bovengenoemde thema’s, zetten UM Master programma’s hun deuren open voor geïnteresseerde en geëngageerde AIOS. De deelnemende Engelstalige master voor het voorjaar 2020 is Healthcare Policy, Innovation and Management (HPIM).

De Raad van Bestuur MUMC+ vergoedt voor 4 AIOS deelname aan 1 van de modulen in de vorm van ‘Plustraject-Beurzen’ voor het voorjaar 2020.

Bent u van mening dat één (of meerdere) van uw aios in de gelegenheid gesteld moeten worden hun individuele profilering aan de hand van de actuele thema’s verder uit te bouwen? En herkent u binnen uw afdeling aios met een bijzondere belangstelling voor het trainen van de algemene competenties om zo hun individuele leerdoelen verder vorm te geven? Dan kunt u deze aios wijzen op de mogelijkheid zich aan te melden voor het ‘plus-traject’.

In de bijlage vindt u een beschrijving van de modulen alsook de voorwaarden waaraan de aios moet voldoen. U zult de aios een aanbevelingsbrief en toestemmingsbrief geven, te weten dat deelname van een geselecteerde aios aan dit traject betekent dat hij/zij gedurende acht weken één dag verplicht onderwijs heeft, en dus niet op de werkvloer aanwezig kan zijn.
Aanmelden kan tot 10 december 2019!

In de hoop u van voldoende informatie te hebben voorzien,

Met hoogachting,

Prof. dr. Walther van Mook, Directeur Academie Medische Vervolgopleidingen

Bijlage:
- aanmeldingsformulier Plustraject