Plustraject voor AIOS en verpleegkundigen - najaar 2023

Het MUMC+ wil vanuit haar strategie voor de toekomst blijvend verbinding maken tussen beleid, praktijk, onderzoek en opleiding. Daartoe behoren diverse thema’s en maatschappelijk relevante vraagstukken zoals doelmatigheid van zorg, duurzame inzetbaarheid van werknemers en positieve gezondheid. De inzet van deze maatschappelijke thema’s in de zorg vragen om vaardigheden en discipline overstijgende competenties (red. CanMeds competenties) van de toekomstige professional.

Kent u een AIOS of verpleegkundige met meer dan gemiddelde belangstelling voor maatschappelijk relevante thema’s en het trainen van deze competenties? Dan kan hij of zij deelnemen aan één van de onderwijsmodulen uit diverse UM Master programma’s aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van Maastricht University.

De Raad van Bestuur MUMC+ vergoedt voor 4 AIOS en 2 Verpleegkundige deelname aan één van de modulen in de vorm van ‘Plustraject-Beurzen’ voor het najaar 2023.

Bent u van mening dat één (of meerdere) van uw AIOS en/ of verpleegkundige in de gelegenheid gesteld moeten worden hun individuele profilering aan de hand van de actuele thema’s verder uit te bouwen? En herkent u binnen uw afdeling AIOS of verpleegkundige met een bijzondere belangstelling voor het trainen van de algemene competenties om zo hun individuele leerdoelen verder vorm te geven? Dan kunt u deze AIOS of verpleegkundige wijzen op de mogelijkheid zich aan te melden voor het ‘plus-traject’.

In de bijlage vindt u een beschrijving van de modulen alsook de voorwaarden waaraan de AIOS of verpleegkundige moet voldoen. U zult de AIOS of verpleegkundige een aanbevelingsbrief en toestemmingsbrief geven, te weten dat deelname aan dit traject betekent dat hij/zij gedurende acht weken één dag verplicht onderwijs heeft, en dus niet op de werkvloer aanwezig kan zijn.

Aanmelden kan tot en met 29 mei 2023 via plustraject@mumc.nl.

In de hoop u van voldoende informatie te hebben voorzien,

Met hoogachting,
Prof. dr. Geraline Leusink, lid RvB MUMC+
Prof. dr. Walther van Mook, directeur A-MVO
Mevr. Marjolein Heemels, Directeur Verpleegkunde MSc, MHA, BScN

Bijlage:
- aanmeldingsformulier Plustraject voor AIOS
- aanmeldingsformulier Plustraject voor Verpleegkundige

Sluit de enquête