5 december 2017

Praktijkdag 2017 “Begeleiding met het brein in het achterhoofd”

De Praktijkdag  is  inmiddels een jaarlijks terugkerende happening van het team Verpleegkundige vervolgopleiding van de Maastricht UMC+ Academie. Met het thema van de dag “Begeleiding met het brein in het achterhoofd” ging deelnemers aan de slag om te constateren dat  reflectie op het eigen handelen een sterke stimulans is om jezelf te blijven ontwikkelen.

De doelgroep van de Praktijkdag op maandag 27 november 2017 waren de werk-  en praktijkbegeleiders, werkzaam bij de gespecialiseerde afdelingen van ziekenhuizen binnen de OORZON regio. 
De inleiding werd verzorgd door Linda Luchtman, onderwijskundige, werkzaam bij de Universiteit Wageningen en eigenaar van het bedrijf Love2Learn. Vervolgens werden de deelnemers ondergedompeld over de CAR (competentie, autonomie en relatie) principes en het effect van een growth of een fixed mindset. Uitgangspunten die zijn gebaseerd op onderzoek van Carol Dweck. Het uitwisselen van ervaringen en het delen van je aanpak en het reflecteren op je eigen handelen als werk- of praktijkbegeleider, blijkt een enorme stimulans om je te blijven ontwikkelen.

Ook dit jaar overtroffen het aantal inschrijvingen onze verwachtingen.  Als team Verpleegkundige Vervolgopleidingen zijn we dan ook meer dan tevreden met de belangstelling en merken we dat het opleiden en begeleiden van gespecialiseerde verpleegkundigen volop in de belangstelling staat. Na deze succesvolle dag gaan we nadenken over de invulling van een volgende praktijkdag. Voor ons de vraag hoe kunnen we tegemoet komen aan een toenemende belangstelling om meer werk- en praktijkbegeleiders te laten kennismaken met vernieuwende inzichten in relatie met leren en ontwikkelen. Dat doen we inmiddels al 7 jaar met enorm veel plezier, maar wellicht ook tijd voor bezinning….we willen immers altijd iets nieuws bieden en voorop lopen als het gaat om praktijkleren.  Samenvattend, het eerste voornemen voor 2018 hebben wij te pakken!