Samen opleiden tot Deskundige Infectiepreventie

Sinds maart 2023 biedt de Maastricht UMC+ Academie de tweejarige opleiding tot deskundige infectiepreventie (DI) aan. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden van UMC Groningen. Betrokken bij de opleiding zijn Yvonne Nijsen en Belinda Biemold-Brands, zij praten ons bij over de samenwerking. 

Yvonne Nijsen
Deskundige infectiepreventie en opleidingscoördinator opleiding hygiëne en infectiepreventie in de gezondheidszorg bij de Maastricht UMC+ Academie.

Belinda Biemold-Brands
Deskundige infectiepreventie en docent opleiding hygiëne en infectiepreventie in de gezondheidszorg bij het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (opleidingscentrum UMCG) in Groningen.

Samenwerking Groningen & Maastricht


Yvonne: “De opleiding was eerst alleen maar in Groningen en Utrecht. Omdat er veel behoefte is aan nieuwe collega’s hebben we contact gezocht met beide opleidingen. Groningen stond open voor samenwerking.”

Belinda: “Grootste voordeel is dat we kunnen opschalen: van 24 naar 39 opleidingsplekken per jaar. De beroepsgroep vergrijst terwijl de behoefte aan deskundigheid op het gebied van infectiepreventie stevig toeneemt. We hebben nu al 28 inschrijvingen voor de opleiding die in februari 2024 start!”

Yvonne: “Maastricht is voor deze opleiding een soort dependance van Groningen. We liften mee op wat Groningen allemaal heeft uitgedacht en uitgewerkt, zoals de opzet van de opleiding, de erkenning van het College Zorgopleidingen, de aanmeldprocedure en het toetsingssysteem. De tweejarige opleiding is bedoeld voor professionals die als deskundige infectiepreventie willen werken in ziekenhuizen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg of andere intramurale organisaties.”

Belinda: “Of in de publieke sector zoals bij de GGD. Na corona willen de GGD’en maar liefst 35 extra deskundigen infectiepreventie opleiden: om de pandemische paraatheid van Nederland te verhogen. Zo zijn we goed voorbereid op toekomstige pandemieën.” 

Yvonne: “De toelatingseisen? Een HBO-bacheloropleiding in de gezondheidszorg, denk aan Verpleegkunde of een analistenopleiding, of een WO-bachelor als Gezondheidswetenschappen of Biomedische wetenschappen. Studenten krijgen een leer-/werkovereenkomst bij een afdeling Infectiepreventie.”

Belinda: “Op beide locaties bieden we tegelijkertijd hetzelfde curriculum aan. De studenten van beide locaties zijn samen één groep. Elke drie weken hebben de studenten drie opleidingsdagen. De praktijkopdrachten haalt de student in de praktijk.”

Yvonne: “Voor de fysieke lessen maakt elke locatie gebruik van deskundigheid uit eigen ziekenhuis, universiteit of regionale gezondheidszorginstellingen. Ook schakelen we externe expertise in, bijvoorbeeld van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.”

“We hebben een prachtig vak. Een vak waarin je microbiologische kennis combineert met kwaliteiten als samenwerken en communicatie. Een vak waarin het draait om de preventie, opsporing en bestrijding van infecties.”


Belinda: “Op woensdag hebben we met beide groepen een gezamenlijke online-dag. Het eerste en laatste blok voor de hele groep doen we in Groningen. Op verzoek van de studenten is er ook nog een gezamenlijk lesblok in Maastricht gepland.”

Yvonne: “Dat betekende weliswaar een hoop extra werk voor Belinda en haar collega’s Hans en Trea, maar het is gelukt: in februari komen ze voor een blok allemaal naar het MUMC+!”

Belinda: “Goed teken, die saamhorigheid. Het is belangrijk om nu al een netwerk op te bouwen, daar heeft iedereen straks alleen maar profijt van. We werken immers veel in regionale zorgnetwerken.”

Yvonne: “Vanaf maart 2024 gaan wij werken met zes EPA’s*, in plaats van het huidige systeem met modules. Dat maakt de opleiding nog meer competentiegericht dan nu. We zijn nu samen bezig om het curriculum aan te passen.”

Belinda: “Even bijpraten met een kop koffie is vanwege de afstand natuurlijk geen optie. We hebben vooral contact via de mail en via Teams. Nu we samen bezig zijn met de voorbereidingen om de opleiding ‘EPA-proof’ te maken, plannen we wel vaker een ‘heidag’.”

*EPA staat voor Entrusted Professional Activities, oftewel het toevertrouwen van een bepaalde professionele activiteit. Een EPA betekent dus eigenlijk dat je leert om een bepaalde handeling onder de knie te krijgen.

Wil je meer weten over deze opleiding? Meer informatie vind je hier. Dit interview verscheen eerder in Hecht, het magazine voor medewerkers van het MUMC+. De pdf-versie is hier te bekijken.

Sluit de enquête