Symposium EPA-gericht opleiden en werken

Symposium EPA-gericht opleiden en werken

Maandag 13 juni vond het symposium EPA-gericht opleiden en werken plaats. Deze middag stond in het teken van de verschillende ontwikkelingen, gevolgen en kansen die deze nieuwe manier van opleiden te bieden heeft. Met gepaste trots kijken we terug op een mooie dag met enthousiaste deelnemers en diverse lezingen. 

Belangrijke bouwstenen voor het flexibiliseren van opleidingen zijn EPA's (Entrustable Professional Activities). Het symposium stond in het teken van de voordelen die EPA's te bieden hebben en de overstap van regulier opleiden naar arrangementen van flexibel leren. Hoe gaat dat uitzien in de toekomst en welke (loopbaan)kansen biedt dit jou en het MUMC+, was de centrale vraag van deze middag.

Graag bedanken we iedereen die heeft meegedacht over de toekomst van het opleiden. Op basis van jullie input gaan we nadenken over het vervolg. Heb je nog vragen of ideeën? Stuur ze gerust naar k.van.hoof@mumc.nl

Wil je meer weten over (specialiseren met) EPA's? Bekijk de symposium video en onze website.

Sluit de enquête