18 juni 2018

Terugblik 2e symposium ‘Onderzoek naar onderwijs in de klinische praktijk’ 7 juni 2018

Waarom stoppen aiossen of verpleegkundig specialisten met hun opleiding? Hoe kunnen we binnen het onderwijs in de kliniek aandacht besteden aan het welzijn van zorgverleners? En hoe kan onderzoek daaraan bijdragen?
Deze en andere vragen rondom duurzame inzetbaarheid kwamen aan bod in het 2e symposium ‘Onderzoek naar onderwijs in de klinische praktijk’, dat plaatsvond op donderdag 7 juni 2018 in het NH hotel.

Dit middagsymposium, georganiseerd door de School of Health Professions Education (SHE) en de Maastricht UMC+ Academie, had als doel het uitwisselen van kennis en ideeën over ‘onderzoek naar medisch en verpleegkundig onderwijs in de klinische praktijk’, om zo te komen tot meer samenwerking tussen onderzoekers en clinici. Thema van dit jaar was duurzame inzetbaarheid.

De middag werd geopend door Helen Mertens van de Raad van Bestuur van het MUMC+. Vervolgens gaf Diana Dolmans een toelichting op de activiteiten van SHE, waarna Michel van Zandvoort de activiteiten van de Academie Zorgopleidingen uiteenzette. De keynote presentatie werd verzorgd door Lenny Lases, chirurg in opleiding bij het UMCG en gepromoveerd op het onderwerp welzijn van arts-assistenten in opleiding tot specialist. Het presentatie gedeelte werd afgesloten met 8 posterpitches die de variëteit aan onderzoek in de kliniek weerspiegelden. Hierna was gelegenheid tot het bekijken van de posters, en werd de middag voortgezet met een workshop/ideeënronde en discussie rondom duurzame inzetbaarheid, waarbij ieders input nodig was. Dit gedeelte werd gemodereerd door Irene Slootweg van het LUMC. Dagvoorzitter vanuit SHE was Anneke van der Niet.

Klik hier voor de presentaties.