Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

VNVA Corrie Hermann Prijs

De VNVA kent de Corrie Hermann Prijs periodiek toe aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging.

De VNVA kent de Corrie Hermann Prijs periodiek toe aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging. Enkele van deze doelstellingen zijn: versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, bestrijding van discriminatie op grond van geslacht (met name binnen de gezondheidszorg) en stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg. De prijs is genoemd naar de vrouw die als voorzitter van de VNVA van 1975 tot 1981 een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de doelstellingen van de vereniging. Corrie Hermann was tot mei 2002 actief in de landelijke politiek.

Criteria Corrie Hermann Prijs

Zij:

  • Houdt zich bezig met een maatschappelijk relevant onderwerp/ thema en
  • Is op het betreffende werkterrein een pionier.
  • Is emancipatoir ten opzichte van vrouwelijke arts.
  • Heeft aantoonbaar aandacht voor seksespecifieke geneeskunde.
  • Is wetenschappelijk of anderszins actief op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg.

Zowel wetenschappelijk onderzoek als maatschappelijke projecten van een vrouwelijke arts komen in aanmerking. Een officiele voordracht dient te bestaan uit:

  • een samenvatting van het onderzoek/project, waarbij duidelijk aangegeven wordt wat de relatie is tussen het onderzoek/ project en de doelstellingen van de VNVA;
  • een curriculum vitae, aangevuld met persoonlijke gegevens;
  • een correspondentieadres.

Wil je ons attenderen op deze mogelijke kandidaat, stuur dan een e-mail met een korte motivatie naar het VNVA Secretariaat.

 

Sluit de enquête