Medische Vervolgopleidingen

A(N)IOS in MUMC+

Hoe gaat het verder als AIOS?

Nadat je gesolliciteerd hebt en je bent aangenomen als A(N)IOS, maak je in MUMC+ kennis met ons ziekenhuis en met collegae tijdens de algemene introductiedagen waarbij een aparte sessie voor AIOS wordt georganiseerd. Je krijgt informatie over de Academie Medische Vervolgopleidingen, waar je voor alle opleidings- en onderwijsvragen terecht kunt en over de Arts-assistentenvereniging waar je lid van kunt worden. Meer informatie op www.aavmumc.nl

Zo word je Wegwijs!

Om je welkom te heten en je op weg te helpen met je opleiding in het MUMC+ hebben wij alle belangrijke informatie samengevoegd in het welkomstmagazine ‘Wegwijs’ speciaal voor AIOS en ANIOS. Dit magazine krijg je uitgereikt tijdens je introductiedag.

De academie medische vervolgopleidingen

Tijdens je opleiding in MUMC+ is dit jouw aanspreekpunt voor alle opleidingsvragen/zaken.
Het team van de academie medische vervolgopleidingen is voortdurend bezig om de kwaliteit van jouw opleiding te meten, te monitoren en waar nodig te coachen. Dat doen we door het cyclisch uitzetten van een aantal kwaliteitsinstrumenten, door het ontwikkelen en aanbieden van trainingen voor AIOS (discipline overstijgend onderwijs) en het aanbieden van scholing voor opleiders (geaccrediteerde deskundigheid bevorderende trainingen). Het bureau OOR ZON is gevestigd binnen de academie voor regionale opleidingszaken.
De stafadviseurs van de academie medische vervolgopleidingen adviseert en ondersteunt het bestuur van de Centrale Opleidingscommissie.

De vertrouwenspersoon

Sinds 1 januari 2019 is Dr. Kim van de Kant vertrouwenspersoon voor opleidingszaken. Zij is aangesteld door het bestuur van de Centrale Opleidingscommissie en houdt kantoor bij de academie medische vervolgopleidingen. Kim is bereikbaar via vertrouwenspersoon.medischevervolgopleidingen@mumc.nl of telefonisch 043-387757. Klik hier voor meer informatie.

Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar in het Oxfordgebouw, niveau 2 (kamers 2.R1.001 t/m 2.R1.005) of telefonisch 043-3877577 (zie ook tabblad ‘contact’).