Coaching

“Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de gecoachte ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”.

Vind je het lastig om nee te zeggen? Heb je moeite met kiezen? Vind je het moeilijk om balans te vinden tussen werk en privé? Ervaar je stress, minder zelfvertrouwen of knelpunten in de communicatie? Het kan moeilijk zijn om hier zelf iets aan te doen. Individuele coaching kan je hierbij helpen. Je leert om te gaan met twijfels, onzekerheden en keuzes die je lastig vindt. Je krijgt zicht op onder andere je drijfveren, denkpatronen, normen en waarden. Je krijgt inzicht in kwaliteiten, belemmeringen en hulpbronnen met betrekking tot het functioneren in je werk. Met als doel beweging en groei. Door een coach word je persoonlijk ondersteund en begeleid bij je ontwikkeldoelen. In één op één gesprekken stelt de coach jouw persoonlijk ontwikkelpunt(en) centraal. Bij coaching krijg je de unieke aandacht voor die punten waarin je je verder wilt ontwikkelen!

Bij het Ontwikkelcentrum bestaat de mogelijkheid een individueel coachingstraject aan te gaan voor de medewerkers van het Maastricht UMC+.

Werkwijze
Als je gebruik wilt maken van individuele coaching worden de volgende acties ondernomen:

  • Vul het formulier intake coachingsaanvraag in (zie hieronder).
  • Op basis van de coachvraag wordt gekeken welke (interne of externe) coach past bij de medewerker. 
  • De toegewezen coach zal dan een kennismakingsgesprek voeren en samen met de gecoachte bepalen of er een klik is en welke resultaten met het coachingstraject behaalt moeten worden. Deze resultaten worden vastgelegd in een coachingsovereenkomst.

Ook geïnteresseerd in coaching of wil je meer informatie? Je kunt contact opnemen met Juliette Oomes via juliette.oomes@mumc.nl of 043-3872962.

Kosten
Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit 4 tot 7 gesprekken van 1,5 uur. Op basis van de vastgestelde ontwikkelpunten kan hiervan naar boven of beneden worden afgeweken. Het tarief voor de coaching bedraagt € 83,5 per uur (interne coach). Afhankelijk van de coachvraag kan een coachtraject worden gefinancierd door:

  • de medewerker zelf (eigen financiering en/ of persoonlijk budget
  • de decentrale organisatie-eenheid (afdeling en/of RVE/SD)
  • een combinatie medewerker en organisatie-eenheid
  • aanspraak op budget beschikbaar via het ontwikkelcentrum (bijv. vanuit programma Leiderschapsontwikkeling)
  • aanspraak op budget beschikbaar bij de Academie (bijv. voor AIOS, (jr) medisch specialisten en bij specifieke casuïstiek bij  zorgprofessionals)

Afhankelijk van de afspraken over de vergoeding, verloopt de facturering via de medewerker, de organisatie-eenheid of  P&O/ Academie. In sommige gevallen is vooraf toestemming nodig van de leidinggevende. Indien dit noodzakelijk is, wordt dit vooraf besproken.

Klik op deze link die verwijst naar het formulier Intake coachingsvraag. Vul dit in en verstuur je aanvraag naar het genoemde mailadres.

Sluit de enquête