Centrale Opleiding Commissie - CZO

Met gepaste trots kunnen we vermelden dat binnen het MUMC+ een Centrale Opleiding Commissie (COC) is ingesteld door de Raad van Bestuur als permanente commissie. Hiermee heeft de Maastricht UMC+ Academie als eerste in Nederland een COC voor de Verpleegkundige Vervolgopleidingen, cfr. de COC’s voor Medische Vervolgopleidingen.

Deze COC voor Verpleegkundige Vervolgopleidingen heet de COC-CZO omdat deze COC fungeert ten behoeve van de bij de verpleegkundige en (para-)medisch ondersteunende, CZO-erkende (en niet-erkende) vervolgopleidingen betrokken werkbegeleiders en studenten. Bij haar functie en taakstelling houdt zij rekening met de regelgeving van het College Zorg Opleidingen (CZO).

Meer info over taken en doelstellingen vindt u terug in het reglement COC-CZO, dat hier te downloaden is. Op 26 februari 2019 werd de kickoff bijeenkomst georganiseerd, waarin toelichting werd gegeven op de diverse gremia binnen de COC, met elk hun specifieke focus (zie Powerpoint presentatie, eveneens te downloaden).

COC-CZO is in de lead en focust op de praktijkleerplaatsen (en dus niet op de theoretische component); de Academie Zorgopleidingen ondersteunt, adviseert en faciliteert indien nodig.

Indien u vragen, aan- of opmerkingen heeft, schroom dan niet deze met ons te delen en mail ze naar centraleopleidingscommissie@mumc.nl.

Een eerste algemene ledenvergadering vindt plaats op maandag 13 mei van 15.30u-17:00u. Alle praktijkcoördinatoren zijn welkom, meld u s.v.p. aan op bovenstaand email-adres.