EPA-gericht opleiden: wat is het en hoe werkt het?

Samen met zorg- en opleidingsinstellingen vernieuwt CZO Flex Level de CZO-erkende (vervolg-) opleidingen voor verpleegkundigen en medisch ondersteunende zorgprofessionals. Die opleidingen worden ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel. Bij de Maastricht UMC+ Academie richten we onze Verpleegkundige Vervolgopleidingen op deze manier in.

Opleidingen en leerroutes zijn straks gebaseerd op EPA’s, zowel qua theorie als in de praktijk. EPA'S (Entrusted Professional Activities) zijn kritische beroepstaken waarin je je bekwaamt. Dit maakt de opleidingen flexibeler en leidt tot nieuwe mogelijkheden wat betreft leerroutes. Studenten/zorgverleners krijgen meer carrièremogelijkheden: ze worden efficiënter opgeleid, kunnen makkelijker in- en doorstromen én ze zijn klaar voor de zorgvraag van morgen.

Wil je meer weten over alle ins en outs rondom EPA-gericht opleiden? Neem dan eens een kijkje op de website van het CZO

Specialiseren met EPA's
De kansen van EPA-gericht opleiden

Naast een grote dosis flexibiliteit biedt EPA-gericht opleiden de zorgprofessional een breed palet aan ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden. We werken ernaartoe dat professionals opleidingen kunnen volgen, maar ook zelf leerroutes of losse EPA's volgen die passen bij hun deskundigheid, belangstelling en ambitie.

Hierbij houden we rekening met jouw reeds opgedane ervaring en kennis. Studenten en professionals worden op het juiste moment toegerust met de juiste bouwstenen. Hierdoor leert men wat op dat moment nodig en relevant is (taken en bekwaamheden) voor loopbaan en opleiding. We sluiten met de opleiding aan bij de verwachtingen en voorkeuren van de student. Aansluiten op wat de student op dat moment nodig heeft stimuleert de motivatie en draagt bij aan de leercurve van de student. Dit zorgt ervoor dat we als organisatie in samenspraak met de student uitval (stoppen met de opleiding) zoveel mogelijk voorkomen. 

Ella
Ella Dethier

Je kunt door de EPA’s sneller overstappen naar een andere specialisatie. Het is fijn om te weten dat als ik ooit een andere specialisatie wil doen, dat dat kan zonder al te veel bijscholing.

Chayenne
Chayenne Dodement

Met de EPA’s word je in de praktijk beoordeeld en getoetst. Je laat aan het bed zien dat je er klaar voor bent en dat je weet wat je doet. Je legt uit waarom je iets op een bepaalde manier doet en krijgt meteen feedback. Dat is prettig.

Hoe werken we samen met de praktijk?

We leiden samen op met de praktijk. Hierbij is de werkplek de belangrijkste leerplek; daar moet de transfer van theorie naar praktijk plaatsvinden. Deze transfer staat centraal in onze manier van opleiden: er is veel aandacht voor de integratie van theoretische kennis en praktijkvaardigheden op de werkvloer. 

De leerroute die de student aflegt is afgestemd op de leerdoelen die hij/zij wil realiseren in samenspraak met de praktijkcoördinator en opleidingscoördinator. De praktijkcoördinator is de begeleider in de praktijk, de opleidingscoördinator is de begeleider vanuit de MUMC+ Academie. De loopbaancoach is de begeleider van de student gericht op zijn/haar loopbaanperspectief. Deze begeleiding vanuit praktijk en theorie vormt de leeromgeving.
Onderwijsvormen richten zich op het voortdurend leggen van verbanden tussen theorie en praktijk zoals case-based-leren en simulatie onderwijs. Ervaren gespecialiseerd verpleegkundigen toetsen en begeleiden de student in theorie en praktijk. 

VPK met patiënt
Handreiking voor praktijkcoördinatoren en opleidingsfunctionarissen

Om praktijkcoördinatoren en opleidingsfunctionarissen te ondersteunen bij het uitwerken van een praktijkopleidingsboek (POB) of -leerplan is er nu een handreiking beschikbaar. Dit document is opgesteld als een leeg format waar per hoofdstuk en paragraaf suggesties worden gedaan middels voorbeeldteksten en opmerkingen. Deze suggesties helpen bij het maken van alternatieve keuzes bij de implementatie van het epa-gericht opleiden in de praktijk. Naast een handige schrijftool dient het dus ook als hulpmiddel voor het inrichten van de opleiding in de praktijk. Download de handreiking hier als PDF of Word-bestand.

Voor vragen en suggesties kun je contact opnemen met Kirsten van Hoof (projectleider praktijk) via k.van.hoof@mumc.nl.

Tips
Interactieve toelichting over EPA-gericht opleiden

Wil je meer te weten komen over EPA-gericht opleiden? Bekijk dan nu de interactieve Introductie EPA-gericht opleiden MUMC+. Een toelichting op EPA-gericht opleiden met onder andere informatie over het nieuwe opleidingsstelsel, EPA’s en bekwaamverklaren.

De oefeningen doe je uitsluitend voor jezelf, of je kunt ze overslaan. Feedback over de ingevulde oefeningen zie je direct in beeld. Deze wordt NIET opgeslagen of verstuurd.

Let op: kies in het inlogmenu voor de optie “sla stap over, start anoniem” om direct te beginnen.

Klik hier om de introductie te openen. 

Devices op schoot
Ik heb interesse, wat is de volgende stap?

Heb je interesse gekregen of ben je op zoek naar andere informatie? Neem dan contact op via academie.zorgopleidingen@mumc.nl.

Wist je dat?
We ook een werkbegeleiderstraining EPA-gericht opleiden aanbieden?
Klik hier om je in te schrijven voor de training. 

Secretariaat
Sluit de enquête