Gaan voor een baan als HBO-verpleegkundige
De HBO/bachelor voor verpleegkundige is een opleiding voor het uitvoeren van verpleegkundige taken. Daaronder valt basiszorg (zoals de persoonlijke verzorging: wassen, aankleden en verschonen), maar ook wondverzorging. Andere belangrijke taken zijn observatie en rapportage.

Bachelors verpleegkunde voeren verpleegtechnische taken uit en staan borg voor onder meer beroepsinnovatie, coaching en zorgcoördinatie. Ook het begeleiden van zorgvragers is een taak van de verpleegkundige. De verpleegkundige is de spil in het zorgproces van opname tot ontslag van de zorgvrager. De titel ‘verpleegkundige’ is wettelijk beschermd.

Wat houdt de verpleegkundige opleiding HBO-V duaal klinische zorg precies in?
De opleiding is vrijwel volledig gericht op de klinische zorg in het ziekenhuis en speelt hierdoor in op de arbeidsmarkt. De doelstelling van deze opleiding is om de verpleegkundige in opleiding beter voor te bereiden op de uitvoering van de zorg in de klinische setting waarbij het onderwijs deels wordt verzorgd door experts uit het werkveld.
De inhoud en inrichting van deze opleiding is ontwikkeld en samengesteld door de ziekenhuizen Zuyderland, VieCurie, Laurentius, Adelante, Maastricht UMC+, Zuyd Hogeschool en Fontys Hogeschool. Als student kun je vanaf leerjaar 3 solliciteren op een arbeidsplek in het MUMC+. 

Als duaal student combineer je werken met leren. De verpleegkundige opleiding HBO-V duaal klinische zorg is een praktische opleiding waar je ongeveer 80% van de opleidingstijd in het Maastricht UMC+ leert en werk. Je krijgt een aanstelling voor 36 uur per week. Elke 2 weken volg een 1 lesdag op school en zul je 1 praktijkdag volgen binnen het MUMC+. De overige uren werk je volgens rooster op een verpleegafdeling. Na het succesvol afronden van de opleiding krijg je een vaste aanstelling!

Je krijgt salaris volgens de cao Universitair Medische Centra (www.nfu.nl). Daarnaast heb je recht op volledige vergoeding van je wettelijk collegegeld en boeken. Vervolgens heb je recht op secundaire arbeidsvoorwaarden zoals;

  • Eindejaarsuitkering
  • Vakantietoeslag
  • Goede pensioenvoorziening
  • Collectieve ziektekostenverzekering
  • Cao a la Carte
  • Persoonlijk (ontwikkelings-)budget

Na het behalen van je diploma krijg je een vaste aanstelling met een proeftijd van 1 jaar. Je volgt in deze periode een talentprogramma. Hierna heb je voldoende mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen het ziekenhuis.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van de Academie Zorgopleidingen: T 043-3872100 (keuze 1) of E academie.zorgopleidingen@mumc.nl.

Sluit de enquête