Medische Vervolgopleidingen

Kwaliteit van medisch opleiden

Competentiegericht opleiden

Voor het moderne opleiden tot bekwaam medisch specialist moet je beschikken over een 7-tal competenties de zgn. CanMeds.

CanMeds

Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO)

Deze CanMeds zijn allen opgenomen in ons aanbod ‘discipline overstijgend onderwijs’. Gedurende jouw opleiding in de OOR ZON ben je verplicht ieder jaar 2 DOO punten te halen. Wij toetsen dit tijdens interne opleidingsaudits of opleidingsreflectiegesprekken.

Ons aanbod discipline overstijgend onderwijs vind je op www.oorzon.nl/trainingen.
Je kunt ook DOO punten verdienen door een projectvoorstel in te dienen. Ben je bestuurslid van de arts assistentenvereniging of bezoek je het jaarlijkse congres van DJS, doe je mee aan een instellingsvisitatie of heb je een doelmatigheidsinitiatief ontwikkeld, dan kun je in aanmerking komen voor toekenning van DOO punten.

Docentprofessionalisering

Ook opleiders moeten kunnen aantonen dat zij beschikken over geaccrediteerde deskundigheid bevorderende activiteiten, de zgn. docentprofessionaliseringstrainingen. Het aanbod is te vinden op  www.oorzon.nl/trainingen

Individualisering:

Omdat iedereen anders is met wensen, talenten, leerdoelen en leertempo, stem je deze in het eerste jaar van je opleiding samen met je opleider af en maak je een Individueel OpleidingsPlan (IOP). Dit IOP wordt opgenomen in jouw digitaal portfolio en evalueer je tijdens je voortgangsgesprekken gedurende je hele opleiding in de regio OOR ZON.

Kwaliteitsinstrumenten MUMC+

De centrale opleidingscommissie heeft in samenwerking met de academie medische vervolgopleidingen een aantal kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld die gedurende een cyclus van vijf jaar worden uitgezet.  Een uitgebreide toelichting van alle kwaliteitsinstrumenten vind je in het magazine ‘SAMENgevat’

Om de anonimiteit te bewaren bij vakgroepen met minder dan 5 A(N)IOS worden de vragen uit de kwaliteitsinstrumenten D-rect en MCTQ in een ‘opleidingsklimaatgesprek’ met de A(N)IOS door een onderwijskundige/opleidingsadviseur in een verslag vastgelegd. De A(N)IOS bepalen zelf of de informatie hieruit gedeeld wordt met de opleider(s).

Centraal in deze kwaliteitscyclus staat de PDCA (Plan, Do, Check, Act). Elk opleidingsspecialisme levert jaarlijks een up-to-date PDCA in bij de ambtelijk secretaris van de Centrale Opleidingscommissie. Verbeterpunten uit de kwaliteitsinstrumenten evenals zwaarwegende adviezen of voorwaarden uit een RGS visitatie kunnen als verbeterpunt dienen. Deze worden tijdens de jaarlijks vier verplicht gestelde opleidingsvergaderingen met de gehele opleidingsgroep en AIOS samen besproken en vastgelegd in het document PDCA.

Kwaliteitscylus voor vakgroepen > 5 A(N)IOS

Kwaliteitscyclus voor vakgroepen < 5 A(N)IOS