Verpleegkundige opleidingen

MBO opleidingen

Gaan voor een baan als MBO-verpleegkundige
Een MBO verpleegkundige opleiding is een opleiding voor het uitvoeren van verpleegkundige taken. Daaronder vallen basiszorg (zoals de persoonlijke verzorging: wassen, aankleden en verschonen), maar ook wondverzorging. Andere belangrijke taken zijn observatie en rapportage. Je werkt in teamverband met andere deskundigen zoals artsen of ziekenverzorgers.

MBO verpleegkundige kun je worden via twee leerwegen:

  • MBO V BOL dagopleiding
  • MBO V BOL-BBL opleiding

De Maastricht UMC + Academie biedt verpleegkundig onderwijs en stages in samenwerking met ROC Leeuwenborgh.

De verpleegkundige opleiding MBO VP TOP is vrijwel volledig gericht op de klinische zorg in het ziekenhuis en speelt hierdoor in op de arbeidsmarkt. De doelstelling van deze opleiding is om de verpleegkundige in opleiding beter voor te bereiden op de uitvoering van de zorg in de klinische setting waarbij het onderwijs deels wordt verzorgd door experts uit het werkveld. 
De inhoud en inrichting van deze opleiding is ontwikkeld en samengesteld door de vijf Limburgse ziekenhuizen en drie Limburgse ROC'S.

Als BOL-BBL student combineer je werken met leren. De verpleegkundige opleiding MBO VP top is een vierjarige opleiding. Theorielessen volg je op ROC Leeuwenborgh of ROC Arcus en een dag in de week volg je les in het ziekenhuis. In de eerste twee jaar heb je stages en vanaf leerjaar drie bestaat de mogelijkheid om te solliciteren voor een BBl plek in het MUMC+. Je volgt dan een dag in de week onderwijs en de overige dagen werk je als verpleegkundige in opleiding op een van de verpleegafdelingen van het MUMC+.

Je kunt starten aan deze opleiding met een VMBO-diploma van de gemengde of theoretische leerweg of een diploma verzorgende IG. Een overgangsbewijs van leerjaar 3-4 van HAVO/VWO ben je eveneens toelaatbaar. Ook studenten met een niet afgeronde HBO -V propedeuse kun zich aanmelden. Na aanmelding voor de opleiding( via ROC) volgt er een sollicitatieprocedure.

Voor meer informatie over deze opleiding en stages in het ziekenhuis kun je contact opnemen met het secretariaat van de Academie Zorgopleidingen: T 043-387 2100 (keuze 1) of E academie.zorgopleidingen@mumc.nl.