Mevr. Nicole Groenendal

Stafadviseur/webadviseur OORZON

Korte omschrijving

Als senior stafadviseur en ambtelijk secretaris van de Centrale Opleidingscommissie adviseer ik voornamelijk de voorzitter COCM en directeur A-MVO in een regulier overleg zodat de lokale opleidingszaken en kwaliteitsinstrumenten geagendeerd en besproken worden tijdens de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de ledenvergadering COCM. Daarnaast draag ik zorg dat de COCM-rapportage t.b.v. de RGS instellingsvisitatie, het jaarverslag, de reglementen en procedures die de door de COCM als regisseur van de medische vervolgopleidingen opgesteld worden, bekend gemaakt en gepubliceerd en nageleefd worden binnen het MUMC+. Regionaal bekleed ik de functie eindredacteur van de website oorzon.nl.

Aandachtsgebieden

Secretaris centrale opleidingscommissie MUMC+
Web redacteur www.oorzon.nl, Onderwijs en Opleidingsregio ZuidOost Nederland

Contact

Telefoon: 043-387 75 77
nicole.groenendal@mumc.nl