Drs. Karsten van Loon

Onderwijskundige

Aandachtsgebieden

Organisatie en ontwikkeling van de Medische Vervolgopleiding
Opleidingsklimaat opleidingsgroepen
Professionaliseringsactiviteiten opleidingsgroep en artsen in opleiding
Werken met bekwaamverklaringen in de vervolgopleiding

Contact

Telefoon: 043-387 18 48
karsten.van.loon@mumc.nl