Medische Vervolgopleidingen

Het Maastricht UMC+ beschikt over vrijwel alle erkende medisch specialistische opleidingen.

De Academie Medische Vervolgopleidingen van het Maastricht UMC+ is voor deze opleidingen het aanspreekpunt. Wij zorgen voor een optimaal opleidingsklimaat door alle artsen in opleiding en hun opleiders organisatorisch en logistiek te ondersteunen. Dat doen we onder meer door:

Verder adviseren en ondersteunen we de Centrale Opleidingscommissie Maastricht UMC+ vanuit onze rol als adviesorgaan van de Raad van Bestuur.

Ons team bestaat uit onderstaande personen.
We zijn te bereiken via: T 043 387 7577 / E danny.bransbrabant@mumc.nl
Ons bezoekadres is: Oxfordgebouw, niveau 2, kamer 2.R1.001.