+ Spitsuur, werkdruk en perfectionisme, veeleisendheid eist zijn tol bij de jonge medisch specialist
Hoe het MUMC+ zijn medewerkers uit het rood wil houden

Een hoge werkdruk in het spitsuur van je leven, gecombineerd met perfectionisme en een afhankelijkheidsrelatie. Het blijkt een gevaarlijke cocktail voor burn-out
bij met name jonge medisch specialisten. Met een breed pakket aan maatregelen vergroot het Maastrichtse universitair medisch centrum de weerbaarheid en veerkracht van startende medici; met vertrouwen als belangrijke pijler. Klik hier voor de rest van het artikel.

+ Nieuwsbrief Plus-traject 2019-2020

Via onderstaande nieuwsbrief willen we de geslaagde AIOS namens de Raad van Bestuur, Academie Medische Vervolgopleidingen en de COC van harte feliciteren met het behaalde resultaat en wensen we iedereen veel sterkte en een goede gezondheid.
nieuwsbrief_plustraject_2019_2020.pdf

+ Nieuwsbrief Digitalisering Medische Vervolg Opleidingen

In maart zijn veel opleidingen ad-hoc overgegaan op het (deels) digitaliseren van hun opleiding. Dit heeft tot mooie kansen en best-practices geleid, maar ook uitdagingen aan het voetlicht gebracht. Nu er weer deels fysiek kan worden opgestart is het voor veel opleidingen zoeken naar manieren om de opleiding digitaal en/of fysiek in te richten. Waar gekozen oplossingen in maart uit nood geboren zijn, is nu wellicht het moment aangebroken om hierop te bezinnen en na te gaan wat hiervan behouden zou moeten blijven. Lees meer hierover in onze nieuwsbrief.
digitalisering_medische_vervolgopleidingen_newsflash_mumc_huisstijl.pdf

 

Sluit de enquête