Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

A(N)IOS in MUMC+

Vertrouwenspersoon voor A(N)IOS

Tekst

Tijdens je opleiding is een veilig werk- en leerklimaat van groot belang. Soms kunnen er echter opleiding gerelateerde vragen, problemen, of geschillen optreden. Gelukkig kunnen  A(N)IOS en opleiders de meeste vragen of problemen zelf beantwoorden of oplossen. Toch blijken A(N)IOS soms ook behoefte te hebben aan (vertrouwens)personen die de opleidingscontext goed kennen en vragen binnen dit kader kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld bij kwesties die je op dat moment nog liever niet bespreekt met je opleider. In deze gevallen kun je terecht bij de  vertrouwenspersoon opleiden voor A(N)IOS.

De vertrouwenspersoon:

  • Is een 1e aanspreek- en opvangpunt voor opleiding gerelateerde zaken die je vertrouwelijk wilt bespreken met een onafhankelijk persoon.
  • Biedt een luisterend oor en geeft alle ruimte voor verhaal en emotie.
  • Zal naast je staan en zal advies, begeleiding, bescherming en nazorg bieden.
  • Zorgt ervoor dat jij probleemeigenaar blijft en de regie houdt.
  • Behandelt alle meldingen strikt vertrouwelijk en onderneemt geen acties dan op jouw verzoek en toestemming, tenzij de vertrouwenspersoon in ernstige gewetensnood komt bijvoorbeeld bij een ernstig, strafbaar feit.
  • Heeft een signalerende, en adviserende rol op het gebied van een ongewenst opleidingsklimaat binnen het MUMC+, waarbij trends en risicofactoren ter sprake  worden gebracht bij o.a. de Centrale Opleidingscommissie met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

Soms kan het zijn dat de gesignaleerde zaken van meer algemene aard zijn (bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen en integriteits kwesties) en (deels) overlappen met taken van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit binnen het MUMC+. In degelijke gevallen zal de vertrouwenspersoon opleiden voor A(N)IOS, na de eerste opvang, zorgvuldig optrekken met, en doorverwijzen naar, de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit van het MUMC+:
Algemene nummer vertrouwenspersoon: (043-38)75540
Lilian Limpens, tel: 06 26882763/ lilian.limpens@mumc.nl   
Ine Hilderink, tel: 06 16493974/ ine.hilderink@mumc.nl

Wil je graag een gesprek over een opleiding gerelateerde vraag, probleem of geschil? Dan kun je van harte terecht bij Kim van de Kant. Zij is opleidingsadviseur en Vertrouwenspersoon opleiden voor A(N)IOS. Afspraken met Kim kunnen rechtstreeks worden gemaakt:
Telefoonnummer: 043-3871848
Mail: kim.vande.kant@mumc.nl
Of via het secretariaat Academie Medische Vervolgopleidingen: tel 043-3877577.        

 

Kim van de Kant

 

 

 

                             

 

                                                                                                                                        

Sluit de enquête