Kwaliteit van medisch opleiden

De Centrale Opleidingscommissie MUMC+ (COC-M) werkt nauw samen met de MUMC+ Academie Medische Vervolgopleidingen (AMVO) om de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen te verbeteren en te monitoren. Daartoe worden een aantal kwaliteitsinstrumenten cyclisch uitgezet, wordt toegezien op de borging van het competentiegericht opleiden – door o.a. een gevarieerd aanbod aan discipline overstijgend onderwijs en docentprofessionalisering -, en worden o.a. de mogelijkheden tot individualisering, regionalisering en profilering binnen de opleiding gemonitord.

Kwaliteit
Sluit de enquête