Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Kwaliteit van medisch opleiden

Competentiegericht opleiden

Tekst

Competentiegericht opleiden
Voor het moderne opleiden tot bekwaam medisch specialist dien je te beschikken over een 7-tal competenties de zgn. CanMeds. Een ander facet van de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen is dat AIOS en opleiders gefaciliteerd worden hun competenties te ontwikkelen en zichzelf te profileren. Dit wordt onder andere gestimuleerd met profileringsmogelijkheden, discipline overstijgend onderwijs en trainingen docentprofessionalisering.

 

canmeds

Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO)
Deze CanMeds zijn allen opgenomen in ons aanbod ‘discipline overstijgend onderwijs’. Gedurende jouw opleiding in de OOR ZON dien je ieder jaar 2 DOO punten te halen. Wij toetsen dit tijdens interne opleidingsaudits of opleidingsreflectiegesprekken.

Ons aanbod discipline overstijgend onderwijs vind je op deze website
Je kunt ook DOO punten verdienen door een projectvoorstel in te dienen. Ben je bestuurslid van de arts assistentenvereniging of bezoek je het jaarlijkse congres van DJS, doe je mee aan een instellingsvisitatie of heb je een doelmatigheidsinitiatief ontwikkeld, dan kun je in aanmerking komen voor toekenning van DOO punten. Je dient dan in het formulier Projectvoorstel aan te geven met welke activiteiten je welke CANMeds hebt ontwikkeld.

Docentprofessionalisering
Ook opleiders dienen te kunnen aantonen dat zij beschikken over geaccrediteerde deskundigheid bevorderende activiteiten, de zgn. docentprofessionaliseringstrainingen. Het aanbod is te vinden op deze website.  

Individualisering
Omdat iedereen anders is met wensen, talenten, leerdoelen en leertempo, stem je deze in het eerste jaar van je opleiding samen met je opleider af en maak je een Individueel OpleidingsPlan (IOP). Dit IOP wordt opgenomen in jouw digitaal portfolio en evalueer je tijdens je voortgangsgesprekken gedurende je hele opleiding in de regio OOR ZON.

Profilering: Doelmatigheid 
Naast het leveren van de beste zorg hebben medisch specialisten de verantwoordelijkheid om doelmatige zorg te leveren. Dit betekent dat we de 'zorgeuro' zo goed mogelijk proberen te besteden. De OOR ZON heeft, ondersteund door diverse partijen in het veld, -waaronder De Federatie Medisch Specialisten, CGS en het Ministerie van VWS - het thema 'Doelmatigheid' hoog op de agenda gezet als zijnde 'Profielthema'.

Voor meer informatie hierover klik hier of hier voor het rapport 'Doelmatigheid van zorg: een onderscheidende competentie voor (toekomstige) medisch specialisten'. 

 

Sluit de enquête