Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Praktijkgericht Onderzoek

Binnen het MUMC+ lag tot voor kort de focus hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek. Het vormgeven van meer praktijkgericht onderzoek is een logische aanvulling hier op. Het gaat dan om onderzoek of praktische delen van een omvangrijk (wetenschappelijk) onderzoek dat uitgevoerd wordt door bachelor-studenten of HBO-Master studenten aan een hogeschool. Het betreft onderzoek dat geworteld is in de beroepspraktijk en bijdraagt aan de verbetering en innovatie van die beroepspraktijk. Dat kan verpleegkundig zijn, maar ook gericht op zorg en techniek, beweging, paramedisch, innovaties, biometrie, ed. Praktijkgericht onderzoek vindt plaats door het genereren van kennis en inzichten, maar ook door het leveren van toepasbare producten en ontwerpen en concrete oplossingen voor praktijkproblemen.

Het Coördinatiepunt Praktijkgericht Onderzoek biedt, binnen de Maastricht UMC+ Academie, een infrastructuur voor het initiëren en ontwikkelen van dergelijk onderzoek en onderzoeksvragen op geleide van concrete behoefte en faciliteert de praktische ondersteuning die nodig is om het onderzoek in te richten. Voorwaarde is dat het onderzoek relevant is voor de praktijk en dat de uitkomsten ervan concrete handvaten kunnen bieden voor de optimalisatie van (zorg)processen. Daarnaast creëert het transparantie in het totale scala aan onderzoek dat plaatsvindt en/of in het verleden al heeft plaatsgevonden

Speerpunten

In de lijn van het strategiedocument MUMC+ “Gezond Leven” wordt onderzoek geprioriteerd dat aansluit of betrekking heeft op de volgende 4 thema’s:

 • de oudere patiënt
 • patiënten participatie
 • technologie en innovatie
 • preventie en gezondheidsbevordering

Het onderzoek kan uitgevoerd worden door een drietal groepen studenten nl:

 1. Bachelor-Verpleegkundigen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen:
 • studenten die in opleiding/in dienst zijn binnen het MUMC+ (duaal)
 • studenten die niet in dienst van het MUMC+ (dagstudenten)                        
 • studenten die een CZO-erkende verpleegkundige vervolgopleiding volgen
 1. Bachelor of HBO-master studenten in medisch ondersteunende opleidingen zoals:
 • Biometrie,
 • Techniek
 • Innovatie Technologie
 • Complex Care
 • Advanced Nursing Practice
 • Management & Recht
 • Communicatie & Multimedia Design
 • etc.
 1. Bachelor-studenten paramedische opleidingen

Contact informatie

praktijkgerichtonderzoek@mumc.nl of 043 387 7960

Sluit de enquête