Medische Vervolgopleidingen

Werken aan je algemene competenties (AIOS)

Jaarlijks  minimaal twee punten
Gedurende je hele opleiding werk je als AIOS niet alleen aan het medisch handelen, maar ook aan je algemene competenties. Om die ontwikkeling te stimuleren is in het Maasticht UMC+ besloten dat je jaarlijks twee punten haalt die je kunt verkrijgen door discipline overstijgende activiteiten. Dit kun je doen door bijvoorbeeld in te schrijven voor één van de discipline overstijgende trainingen, door deelname aan een doelmatigheidsproject, maar ook door andere generieke activiteiten binnen of buiten het Maastricht UMC+. De stuurgroep discipline overstijgend onderwijs weegt de activiteit die jij indient en kent vervolgens een aantal punten toe. Zowel inschrijven voor een training, als het indienen van andere activiteiten doe je via www.oorzon.nl/cursussen.

Discipline overstijgend onderwijs (DOO):

 • AIOS in the lead
 • Patientveiligheid
 • Verandermanagement
 • Kindermishandeling
 • Omgaan met incidenten en klachten
 • Omgaan met lastig patientgesprekken
 • Gezondheidsrecht
 • Financien in de zorg
 • Palliatieve zorg
 • Gezondheid in breder perspectief
 • Doelmatigheid van Zorg in de Praktijk