Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Academie voor patiënt en mantelzorger

Academie voor Pa(tiënt) en Ma(ntelzorger)

 

 “Samen werken aan positieve gezondheid” is een intentie van het Maastricht UMC+.

Sinds de invoering van de Participatiewet in januari 2015 staan de begrippen zelfzorg en eigen regie centraal.
Mensen met een zorgvraag, spreken naast professionele ondersteuning ook hun persoonlijke netwerk aan met betrekking tot ondersteuning in deze zorgvraag (mantelzorgers). Een en ander is erop gericht, mensen zo lang mogelijk in hun thuissituatie de zorg te bieden, die ze nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en ‘gezond’ te kunnen blijven wonen.
Tevens is de intramurale gezondheidszorg (zoals onder andere het MUMC+), erop gericht de opnameduur zo kort mogelijk te houden. Dit betekent onder andere dat in dit kader zorgvragers en hun mantelzorgers met steeds meer specifieke zorgvragen geconfronteerd worden. Dit vraagt bij de patiënt, mantelzorger en 1e lijns- zorgprofessionals
onder andere kennis en vaardigheden met betrekking tot medische handelingen,
medische apparatuur, E-health trainingen/apps, die in toenemende mate worden
ingezet in de thuissituatie.

Om hierop in te spelen, is in 2018 de Academie voor Patiënt en Mantelzorger opgericht. Deze Academie geeft informatie, adviezen, scholingen, ondersteunt bij vragen en geeft handreikingen voor het aanleren van praktische vaardigheden die belangrijk zijn met betrekking tot de specifieke zorgvragen.  Het is een plek waar mantelzorgers en professionals elkaar ontmoeten voor scholingen in tal van medische en (para)medische handelingen. De scholingen worden aangeboden in een rustige setting, buiten de hectiek van een verpleegafdeling bij de poli op maat, in een sfeervol ingerichte huiskamer waar patiënt en mantelzorger samen met de zorgprofessional de vereiste vaardigheden kunnen oefenen.

Sluit de enquête