Uw arts heeft met u besproken dat het gewenst is dat u of uw mantelzorger u subcutaan gaat injecteren. Injecteren is gemakkelijk aan te leren. In de folder wordt beschreven hoe u te werk gaat.

Informatie en prik instructie via de Academie voor Patiënt en Mantelzorger
Folder
Mumc+ foto online folders
Sluit de enquête