MUMC

Uw arts heeft met u besproken dat u of uw mantelzorger uw ogen gaat druppelen. De meeste patiënten vinden het bij zichzelf druppelen van de ogen een eenvoudige handeling. Het voordeel hiervan is dat u niet afhankelijk bent van anderen. Maar u kunt ook uw ogen laten druppelen door uw mantelzorger als u dit prettiger vindt. De verpleegkundige leert uw mantelzorger uw ogen te druppelen. In dit blad leest u de uitleg hoe u of uw mantelzorger uw ogen moet druppelen.

Voorbereiding
Lees de bijsluiter aandachtig door, zodat u weet hoe u de medicatie (oogdruppels) bewaart en welke bijwerkingen kunnen optreden. Gaat u door met het gebruik van oogdruppels tot de controle bij de oogarts op de polikliniek of zolang als de oogarts deze voorgeschreven heeft.

Algemene informatie
Wanneer u een flesje opent, let dan op de houdbaarheidsdatum en noteer deze datum op het etiket van het flesje. Op die manier kunt u later zien of u de medicatie nog mag gebruiken. Oogdruppels zijn meestal nog 1 maand houdbaar, na het openen van de verpakking. Meer informatie over de houdbaarheid vindt u veelal op de verpakking of bij uw apotheek.

Draagt u lenzen, druppel dan uw ogen 's ochtends vóór het indoen van de lenzen. 's Avonds druppelt u na het uitdoen van de lenzen. Druppelt u vaker per dag, dan dient u de lenzen voor het druppelen uit te doen. Harde lenzen kunt u direct na het druppelen weer indoen. Zachte lenzen mag u pas weer na 30 minuten na het druppelen indoen omdat het conserveermiddel in de oogdruppels schadelijk kan zijn voor zachte lenzen. Kijk in de bijsluiter en vraag bij twijfel uw apotheker om advies. Raakt u per ongeluk uw oog, oogleden of wimpers aan, maak dan het flesje schoon met een tissue. Wanneer u meerdere soorten oogdruppels gebruikt, wacht dan tenminste vijf minuten tussen de verschillende druppels. Als u zowel oogdruppels als oogzalf gebruikt, dan eerst de oogdruppels en na 5 minuten de oogzalf aanbrengen.

Wanneer u meer dan 2x per dag oogdruppels of oogzalf moet gebruiken, probeer dan de tijdstippen zoveel mogelijk over de dag te verspreiden, vanaf opstaan tot slapen gaan. U krijgt een actuele druppellijst/recept mee naar huis.

Blijft het lastig om de oogdruppels correct toe te dienen, dan kunt u een hulpmiddel gebruiken. Dit zijn meestal houdertjes waarin het flesje past en die u op het oog zet. Bij de apotheek kunnen ze u advies geven over welk hulpmiddel voor u geschikt is. Dit is afhankelijk van het soort flesje dat u gebruikt en welke problemen u heeft bij het druppelen.

kapje
     
kapje 2

 

 

 

Druppelen bij uzelf: instructies stap voor stap

klik hier voor instructie.

Druppelen bij een ander : instructies stap voor stap

Klik hier voor instructie.

 

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de verpleegafdeling waar u ontslagen bent. Het telefoonnummer vindt u op uw ontslag formulier.

Websites
www.mumc.nl 
www.gezondidee.mumc.nl
www.apotheekkiosk.nl - code oogz1
www.academie.mumc.nl/academie-voor-patient-en-mantelzorger

Sluit de enquête