Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Hygiëne en infectiepreventie in de Gezondheidszorg

Deskundige Infectiepreventie

Als Deskundige Infectiepreventie is geen dag hetzelfde. Als team werk je samen met alle geledingen in de gezondheidszorg.  Sommige dagen ben je de vraagbaak voor alle binnenkomende telefoontjes m.b.t. infectiepreventie, andere dagen ben je bezig met beleidsvoorstellen voor instellingen. Microbiologische kennis, verpleegkundige kennis combineren met andere kwaliteiten zoals samenwerking en communicatie is waar het onder andere om draait. Preventie, opsporing en bestrijding van infecties behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden.

Vanaf maart 2023 wordt deze opleiding aangeboden als dependance van Groningen. Het eerste lesblok wordt door alle studenten in Groningen gevolgd. Daarna zal de eerste lesdag van een lesblok altijd online aangeboden worden. De tweede en derde lesdag zijn fysiek op de locatie waar de student de opleiding volgt. Alle studenten volgen het curriculum zoals voorheen aangeboden via het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden. De lesdagen en het onderwijsprogramma zijn identiek voor beide locaties.

Infectiepreventie

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor professionals die werken in:

  • Intramurale gezondheidszorg
  • Extramurale gezondheidszorg (VVT-instelling)
  • Publieke gezondheidszorg (GGD)

Duur

De opleiding duurt 2 jaar en telt 19 lesblokken van 3 dagen. Daarnaast loop je een aantal korte stages van in totaal ongeveer 260 uur.

Coronavirus
Sluit de enquête