Hygiëne en infectiepreventie in de Gezondheidszorg

Deskundige Infectiepreventie

Als Deskundige Infectiepreventie is geen dag hetzelfde. Als team werk je samen met alle geledingen in de gezondheidszorg. Sommige dagen ben je de vraagbaak voor alle binnenkomende telefoontjes m.b.t. infectiepreventie, andere dagen ben je bezig met beleidsvoorstellen voor instellingen. Microbiologische kennis, verpleegkundige kennis combineren met andere kwaliteiten zoals samenwerking en communicatie is waar het onder andere om draait. Preventie, opsporing en bestrijding van infecties behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden.

Maart 2023 zijn we van start gegaan als dependance van Groningen. Vanaf februari 2024 wordt gewerkt met kernleerroutes (EPA’s). Een EPA bestaat uit meerdere lesblokken. Een lesblok is gemiddeld 1 x per 3 à 4 weken. Deze bestaat uit 3 lesdagen waarvan 1 online begeleide studiedag (BSD) en 2 fysieke lesdagen. Tijdens de BSD dag werken de studenten van het WIOO en het MUMC+ samen.

Infectiepreventie
Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor professionals die werken in:

  • Intramurale gezondheidszorg
  • Extramurale gezondheidszorg (VVT-instelling)
  • Publieke gezondheidszorg (GGD)
Duur

De kernleerroute duurt 22 maanden.

Coronavirus
Sluit de enquête