Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Een aanvraag voor Praktijk Gericht Onderzoek kan in principe door elke interne medewerker worden ingediend. Dit is mogelijk door het bijgevoegde format zo volledig mogelijk in te vullen. Zodra het Coördinatiepunt Praktijkgericht Onderzoek de aanvraag heeft ontvangen zal deze de aanvraag toetsen aan de hand van een drietal criteria:

  1. Voldoet de aanvraag aan de genoemde speerpunten?
  2. Is de aanvraag volledig en duidelijk omschreven?
  3. Betreft het een nieuwe behoefte aan onderzoek of is er al eens onderzoek naar gedaan?

Deze toets zal uitgevoerd worden in nauwe samenspraak met Limburg Meet (LIME). LiMe is een kennis-as project van Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht en stelt zich tot doel om de ontwikkeling van innovatieve meetproducten voor de zorg te stimuleren. Tevens verzamelen zij onderzoeksvragen vanuit Zuyd Hogeschool en UM met een multidisciplinair karakter.

 

Vervolgens zal het Coördinatiepunt een terugkoppeling geven aan de aanvrager en zo mogelijk samen met hem/haar en Zuyd Hogeschool, mogelijkheden gaan onderzoeken om het onderzoek verder gestalte te geven. Het Coördinatiepunt onderhoudt hiervoor nauwe contacten met vertegenwoordigers/lectoren binnen de verschillende faculteiten van Zuyd Hogeschool en de interne MUMC+ werkplaatshoofden.

 

Een aanvraag voor Praktijk Gericht Onderzoek kan echter ook door een student van Zuyd Hogeschool worden ingediend. Zowel Zuyd Hogeschool als LiMe beschikken t.b.v. dergelijke situaties over een inlog-account voor de site van de Maastricht Academie en het aanvraag-format.

 

Je kunt HIER het aanvraagformulier downloaden. Mocht het verzenden niet lukken via de button, sla dan het formulier lokaal op je pc op en stuur het als bijlage naar onderstaand mailadres.

 

Contact informatie

praktijkgerichtonderzoek@mumc.nl of 043 387 7960

Sluit de enquête