Medische vervolgopleidingen

De Academie Medische Vervolgopleidingen (A-MVO) is een plek waar artsen in opleiding en medisch specialisten terecht kunnen met algemene opleidingsvragen. De opleiding tot arts krijg je van de specialisten binnen de desbetreffende vakgroep waar je terecht kunt met vakinhoudelijke vragen. Wij zorgen daarnaast voor een optimaal opleidingsklimaat door de opleidingsgroep organisatorisch en logistiek te faciliteren. 

Het team van de A-MVO is voortdurend bezig om de kwaliteit van de opleidingen binnen het MUMC+ te meten, te monitoren en waar nodig te adviseren voor verbetering. Dat doet de A-MVO samen met het Dagelijks Bestuur van de Centrale Opleidingscommissie (DB COC). We houden nauw contact met Universiteit Maastricht om te weten wat er speelt in de basisopleiding. We willen ervoor zorgen dat de overgang tussen opleidingen zo soepel mogelijk verloopt. Als dat nodig is, doen we ook onderzoek naar medisch onderwijs in de medische vervolgopleiding.

Kortom, wij faciliteren de medische vervolgopleidingen door:

  • de kwaliteit van de opleidingen te meten en te verbeteren;
  • discipline overstijgend onderwijs te organiseren;
  • te zorgen voor scholing van opleiders;
  • vakgroepen te helpen bij hun specialismegebonden opleidingen;
  • nauw samen te werken met het OOR ZON-Bureau;
  • financiële zaken te regelen.
Groepsfoto AMVO
Sluit de enquête