Medische Vervolgopleidingen

OOR ZON

OOR ZON: regionale samenwerking in medische vervolgopleidingen
Het opleiden van medisch specialisten doen we als Maastricht UMC+ niet alleen, we doen het samen met andere opleidingsziekenhuizen in de regio. Dat samenwerkingsverband heet OOR ZON: Onderwijs + OpleidingsRegio Zuidoost-Nederland. In Nederland zijn er acht van dergelijke opleidings- en onderwijsregio's.

OOR ZON verzorgt ook trainingen, cursussen en symposia. Het is hét kennisplatform voor medisch onderwijs in de regio. De Academie Medische Vervolgopleidingen van het Maastricht UMC+ fungeert tevens als OOR ZON Bureau. Daarbij is het OOR ZON-motto 'Niemand heeft alles, samen hebben wij veel’ een stimulans om samen invulling te geven aan kwalitatief hoogstaande opleidingen tot medische specialist.

Kijk voor meer informatie op www.oorzon.nl.

Partner zorginstellingen in de OOR ZON: