Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Eén van de doelstellingen van Praktijkgericht Onderzoek is het creëren van transparantie in het totale scala aan onderzoek dat plaatsvindt en/of in het verleden al heeft plaatsgevonden.

 

Het Coördinatiepunt Praktijkgericht Onderzoek werkt hiervoor met 3 databases:

  • Database ingediende aanvragen     (link nog niet beschikbaar)
  • Database lopend onderzoek           (link nog niet beschikbaar)
  • Database afgerond onderzoek        (link nog niet beschikbaar)

 

Reglement

Niets uit de inhoud van de deze site of de databases waarnaar verwezen wordt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of het Coördinatiepunt Praktijkgericht Onderzoek.

 

Contact informatie

praktijkgerichtonderzoek@mumc.nl of 043 387 7960

Sluit de enquête