Het Simulatiecentrum MUMC is sinds 2012 door de NRR-ERC (Nederlandse Reanimatie Raad – European Resuscitation Council) geaccrediteerd als erkend trainingscentrum voor de volgende cursussen:

BLS (Basic Life Support)

ILS (Immediate Life Support)

ALS (Advanced Life Support)

Sinds 2016 is het Simulatiecentrum MUMC door de NRR-ERC (Nederlandse Reanimatie Raad – European Resuscitation Council) geaccrediteerd als erkend trainingscentrum voor de volgende cursussen

 NLS (Neonatal Life Support)

 EPLS (European Paediatric Life Support)

Alle cursussen zijn voor het betrokken MUMC+ personeel verplicht.

Alle cursisten krijgen na een met goed gevolg afgelegde cursus een NRR-ERC certificaat, dat Europees geldig is.

Sluit de enquête