Centrale Opleidingscommissie - Zorgopleidingen

De Centrale Opleidingscommissie (COC) Zorgopleidingen zet zich in voor een prettig, veilig en goed opleidingsklimaat voor het praktijkdeel van alle verpleegkundige en medische ondersteunende opleidingen* in het Maastricht UMC+. De commissie komt op voor de belangen van studenten, praktijkcoördinatoren en werkbegeleiders, en geeft advies en bemiddelt bij eventuele geschillen. Het MUMC+ is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat (sinds 2019) beschikt over een dergelijke COC.

De gezondheidszorg is momenteel sterk in beweging. De vele ontwikkelingen en veranderingen zijn van grote invloed op het verpleegkundig en paramedisch vakgebied. Leren in de praktijk is een essentieel onderdeel van opleiden. De COC Zorgopleidingen is er voor leerlingen, praktijkcoördinatoren, werkbegeleiders, leidinggevenden en managers. Praktijkcoördinatoren en werkbegeleiders kunnen de COC onder meer inschakelen als ze twijfelen over hoe ze een leerling moeten beoordelen en voor advies over het inrichten van de toetsmomenten of de aanvraag van een opleidingserkenning. Leidinggevenden en managers kunnen een beroep op de COC doen als ze bijvoorbeeld het opleidingsklimaat binnen hun afdeling(en) verder willen verbeteren en daarbij ondersteuning nodig hebben of als ze het juiste aantal werkbegeleiders voor hun leerlingen willen vaststellen.

Ingesteld door Raad van Bestuur 
De COC Zorgopleidingen is ingesteld door de Raad van Bestuur naar het voorbeeld van de COC voor de medisch vervolgopleidingen. De COC werkt nauw samen met de Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen. In 2020 presenteerde de COC haar visiedocument aan de Raad van Bestuur met daarin onder meer het meerjarenplan met daarin de (toekomst)visie en doelstellingen.

Geschillencommissie
Een belangrijke taak van de COC Zorgopleidingen is bemiddeling bij interne geschillen tussen studenten en/of werkbegeleiders en/of praktijkcoördinatoren. Een vertrouwenspersoon (Ine Hilderink) maakt deel uit van deze geschillencommissie.

Duurzaam opleidingsklimaat
De COC Zorgopleidingen wil verder de kwaliteit van het opleidingsklimaat in het MUMC+ waarborgen door betere onderlinge verbinding, samenwerking en uniformiteit te bevorderen. Praktijkcoördinatoren en werkbegeleiders van de diverse opleidingen gaan daarvoor met elkaar in gesprek, nemen een kijkje in elkaars keuken en houden elkaar een spiegel voor. Zo kunnen ze gebruik maken van ieders talenten, kennis en ervaring. Het streven is bovendien werkwijzen, procedures, functieprofielen, evaluaties en formulieren beter af te stemmen. Een andere taak is de structurele monitoring van het praktijkdeel van de praktijkleerplaatsen, onder meer door het uitvoeren van interne audits. Tevens is de vijfjaarlijkse CZO-audit op deze manier beter voorbereid.

De verpleegkundige vervolgopleidingen en de medische ondersteunende opleidingen staan bovendien aan de vooravond van een grondige moderniseringsslag. Het landelijke programma CZO Flex Level gaat grote impact hebben op vooral het praktijkdeel van de opleidingen. De COC Zorgopleidingen zal een belangrijke rol vervullen bij het implementeren van de verandering binnen ons huis.

Kwaliteitscyclus
De COC-Zorgopleidingen fungeert als overleg- en adviesorgaan voor handhaving en bevordering van een optimaal kwalitatief en veilig opleidingsklimaat. De visie van de COC-Zorgopleidingen gaat uit naar verdere optimalisering van de opleidingskwaliteit van zowel initiële als vervolgopleidingen van zorgopleidingen en paramedische opleidingen. Essentiële onderdelen hiervan zijn interne audits, kwaliteitsmetingen middels D-RECT en de PDCA cyclus. Op basis van de uitkomsten, worden verbeterpunten geformuleerd door de COC om een duurzaam opleidingsklimaat te bewerkstellingen

Ledenvergadering
Tweemaal per jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats voor alle praktijkcoördinatoren van de COC Zorgopleidingen in huis. Daarbij sluiten tevens aan: een vertegenwoordiging van het Dagelijks Bestuur van de COC, de Raad van Bestuur, de VAR, de directeur van de MUMC+ Zorgacademie en een vertegenwoordiging van de opleidingscoördinatoren.

Dagelijks Bestuur
Deze sectie is momenteel in ontwikkeling, nadere informatie volgt. 

Publicaties
Bijdrage aan het tijdschrift Verpleegkunde: Een Centrale  Opleidingscommissie voor Zorgopleidingen.

Meer informatie of een advies aanvragen? 
Meer informatie over de taken, doelstellingen en gremia van de COC Zorgopleidingen vind je in het reglement COC Zorgopleidingen en in de Powerpoint Presentatie. Heb je vragen of wil je een advies aanvragen, neem dan contact op via centraleopleidingscommissie.zorgopleidingen@mumc.nl

Sluit de enquête